Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy ar-lein

Daliwr Golau

8 Rhagfyr £15.00

Dewch ag ychydig o olau i’ch cartrefi y Nadolig hwn â’n gweithdy ar-lein nesaf ‘Daliwr Golau’ wedi’i ysbrydoli gan lawer o’n harddangosfeydd blaenorol sy’n archwilio’r defnydd o olau mewn CREFFT.

Bob Crooks : gweler yma
Goleuo : gweler yma
Rhian Hâf : gweler yma

Daliwr Golau

Gweithdy digidol ar-lein ar gyfer oedolion (lefel Dechreuwyr). Y dylunydd a’r arddangosydd yw’r artist Jude Wood

Drwy ddilyn gweithdy Jude ar-lein byddwch yn creu daliwr golau gydag effaith gwydr lliw ar gyfer eich ffenestr gan ddefnyddio seiliau acrylic clir o wahanol siapiau a’u haddurno â finyl tryloyw wedi’i liwio. Bydd gennych yr opsiwn o greu rhywbeth ar gyfer yr ŵyl neu fynd am rywbeth an-Nadoligaidd i chi allu ei hongian gydol y flwyddyn. *

Byddwn yn eich darparu hefyd â chit defnyddiau sylfaenol a fydd yn cael ei bostio’n uniongyrchol i’ch cartref chi.

* Mae’r gweithdy wedi’i recordio ymlaen llaw sy’n golygu y gallwch ddechrau a stopio ar unrhyw adeg a gwneud y gweithdy yn ôl eich cyflymdra eich hun.

Neilltuwch eich lle yn awr am £15.00 (mae hyn hefyd yn cynnwys cost postio eich cit defnyddiau)

Ar gael ar gyfer mynediad o ddydd Mawrth, Rhagfyr 8, 2020

Cyfranogwch a chael eich ysbrydoli i ymuno gartref!

I neilltuo lle ffoniwch Ganolfan Grefft Rhuthun ar 01824 704774 yn ystod oriau agor dydd Mercher – dydd Sadwrn, 11am – 4pm

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly ffoniwch ymlaen llaw i osgoi siom, os gwelwch yn dda.

Os hoffech wybodaeth bellach am ein rhaglen ddysgu cysylltwch â Sioned Phillips, Swyddog Addysg ar e-bost sioned.phillips@denbighshireleisure.co.uk

Fe ddarperir y Gweithdy ar-lein drwy Vimeo. Mae Vimeo yn rhaglen syml a hawdd ei dilyn. Fe anfonwn ni ddolen atoch chi â chyfarwyddiadau pellach unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen.

WEDI DOD I BEN