Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiadau

Dathlu Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Gogledd Cymru

Rhaglen Gelfyddydau Sir Ddinbych 9 – 14 Mawrth

Canolfan Grefft Rhuthun ‘Crefft Lles’

Rhaglen wythnos gyfan o Weithdai Ymwybyddiaeth Ofalgar Greadigol, sesiynau Lles Creadigol Cymunedol a Thrafodaethau am rôl y Celfyddydau mewn Rhagnodi Cymdeithasol.

Gyda WOWI+ yn gefndir, cyfres o weithdai a digwyddiadau yw Crefft Lles, wedi’i dylunio i archwilio’r cysyniad a’r arfer o Gelfyddydau ar Bresgripsiwn a’r ffordd y gall cyfranogi yn y Celfyddydau wella lles a chynhwysiant cymdeithasol.

Lawrlwythwch ein pamffled digwyddiadau yma

Cydweithrediad yw’r rhaglen hwn rhwng Canolfan Grefft Rhuthun a Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych ac mae’n rhan o’r digwyddiad Dathlu’r Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Gogledd Cymru Mawrth 2020.

WEDI DOD I BEN