Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Dau Weithdy Undydd o Brintio ac Ysgrifennu gyda’r Gwneuthurwr Printiau a’r Ceinlythrennydd Douglas Bevans

11 & 12 Ionawr 2020 10.30am – 4.30pm £65 y diwrnod gyda chinio ysgafn yn gynwysedig

Fe ddechreuodd Douglas Bevans ar ei astudiaethau celf ffurfiol yn Sefydliad Celfyddydau San Francisco, dim ond 4 bloc i ffwrdd o siop gysodi ei deulu lle y dechreuodd ei ddiddordeb mewn llythrennau. Daeth yn arlunydd ar ei liwt ei hun yn dilyn astudiaethau pellach yn y Ganolfan Gelfyddydau yn Los Angeles. Mae’n awr yn dysgu yn y Coleg Celf Brenhinol, ac yn teimlo y bydd arlunio a llythrennu’n ffeindio eu cyfuniad mwyaf dymunol mewn Caligraffi.

Bydd y ddau weithdy undydd hyn yn archwilio’r ddwy arddull sylfaenol o lythrennu sy’n ffurfiol ac yn anffurfiol, Rhufeinig ac Italig. Byddwch yn dysgu ysgrifennu llythrennau â phen… llythrennau ‘Rhufeinig’ unionsyth ar ddiwrnod cyntaf y gweithdy a llythrennau ‘Italig’ ar oledd yr ail ddiwrnod.

Yn addas ar gyfer pob lefel ac fe ddarperir y defnyddiau i gyd.

WEDI DOD I BEN