Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai i oedolion

Dosbarth Meistr Arluniwch O,

Printiwch O â Rachael Howard 26 & 27 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £100 i gynnwys cinio ysgafn Ffoniwch i neilltuo lle

Cewch fwynhau penwythnos o hwyl wrth gymryd rhan yn y dosbarth meistr arlunio a phrintio sgrin â Rachael Howard.

Cewch ddarganfod celfyddyd printio sgrin stensil. Cymryd rhan mewn ymarferiadau arlunio ‘heb ofn’ a gwneud marciau a dysgu sut i drosi’r brasluniau’n ddyluniadau amryliw wedi’u sgrin-brintio, gan gynhyrchu gwaith sy’n addas i’w wneud yn orchuddion clustogau neu’n waith celf wedi’i fframio.

Fe gewch gyfle i archwilio proses sgrin-brintio stensil papur wedi’i dorri. Fe wnaiff Rachael ddarparu’r cynnwys i chi wneud lluniau, yna byddwch yn torri stensiliau papur allan, yn cymysgu llifynnau, yn paentio â ‘squeegee’ a chynhyrchu cyfres o brintiau ar ffabrig. Fe fydd yna fymryn o bwytho â llaw i’w wneud.

Adborth o weithdai blaenorol: “chwerthin, awyrgylch hamddenol a chyfeillgar a rhyddid i archwilio”.

Fe ddarperir y defnyddiau i gyd yn cynnwys y testun i’w arlunio. Yn addas ar gyfer pob lefel.

WEDI DOD I BEN