Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Laura Thomas –

‘Edeifion’ Gwehyddu Dosbarth Meistr gwehyddu deuddydd 24 a 25 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Gweithdy sydd wedi’i anelu at wehyddion canolraddol/profiadol ac wedi’i ddylunio i annog cyfranogwyr i dorri rheolau gwehyddu a’u gwthio eu hunain y tu allan i’w mannau cysurus.

Yn ystod y gweithdy fe anogir cyfranogwyr i wehyddu cymaint o samplau ag sydd bosib, yna gellid prosesu llawer o’r rhain ymhellach ac archwilio dulliau gorffennu fel devoré, ffoilio, toddi, plethu, llosgi etc. Fe anogir gwehyddion i archwilio syniadau ac egwyddorion fydd heb eu llesteirio gan ataliaeth ymarferoldeb. Bydd y gwerthusiad terfynol yn cynnwys trafodaeth ynglŷn â’r ffordd y gellid datblygu rhai syniadau ymhellach.

NB: bydd angen i gyfranogwyr ddod â gwŷdd wedi’i pharatoi – e-bostiwch info@laurathomas.co.uk i gael cyfarwyddiadau ystofi.

WEDI DOD I BEN