Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Chwarae Anniben – ar gyfer rheini a phlant bach

gyda’r artistiaid Emma-Jayne Holmes a Donna Jones Mae’r sesiynau i gyd AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn brin

Dyddiadau newydd ar gyfer tymor yr hydref:
Dydd Mercher 12 Medi
– WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Hydref – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 7 Tachwedd 
– WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 5 Rhagfyr

10.00am – 11.30am

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd presennol ac yna’r ystafell addysg.

Sesiynau cyfeillgar ac ymlaciol gyda thema wahanol i’w harchwilio bob mis.

Fe ariennir sesiynau Chwarae Anniben y tymor hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

Gweithdai

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Laura Thomas –

‘Edeifion’ Gwehyddu Dosbarth Meistr gwehyddu deuddydd Sadwrn 24 a Sul 25 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Gweithdy sydd wedi’i anelu at wehyddion canolraddol/profiadol ac wedi’i ddylunio i annog cyfranogwyr i dorri rheolau gwehyddu a’u gwthio eu hunain y tu allan i’w mannau cysurus.

Yn ystod y gweithdy fe anogir cyfranogwyr i wehyddu cymaint o samplau ag sydd bosib, yna gellid prosesu llawer o’r rhain ymhellach ac archwilio dulliau gorffennu fel devoré, ffoilio, toddi, plethu, llosgi etc. Fe anogir gwehyddion i archwilio syniadau ac egwyddorion fydd heb eu llesteirio gan ataliaeth ymarferoldeb. Bydd y gwerthusiad terfynol yn cynnwys trafodaeth ynglŷn â’r ffordd y gellid datblygu rhai syniadau ymhellach.

NB: bydd angen i gyfranogwyr ddod â gwŷdd wedi’i pharatoi – e-bostiwch info@laurathomas.co.uk i gael cyfarwyddiadau ystofi.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.