Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

DPP i athrawon Cynradd

– Pwnc Celf a Dylunio 15 Mawrth

‘Blas ar Grefft’

Fe fyddwn ni, mewn cydweithrediad ag EDAU – Y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg, Gogledd Cymru, yn cynnig dau ddiwrnod o hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd yng Ngogledd Cymru yng Nghanolfan Grefft  Rhuthun, yn seiliedig ar ddatblygiadau ac ymchwil ein prosiect Beth yw Crefft?.

Bydd y diwrnod DPP yn cynnig dulliau creadigol a chefnogaeth i athrawon ddatblygu eu harferion dysgu eu hunain. Cyfle i weithio’n uniongyrchol ag artistiaid/gwneuthurwyr a  addysgwyr celf eraill i edrych ar ffyrdd newydd o ymgysylltu â gwaith celf, cyflwyno syniadau creadigol newydd i ymestyn arferion yr ystafell ddosbarth, adnoddau a’r cyfle i rwydweithio a rhannu arbenigedd ag athrawon eraill.

Os hoffech wybodaeth bellach cysylltwch â Sioned Phillips, Swyddog Addysg ar e-bost Sioned.phillips@ sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 704 774.

WEDI DOD I BEN