Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Dr. Nigel Hurlstone:

Brodwaith ‘Gwyrdroëdig’ 21 Hydref ac 22 Hydref 10.30am – 4.30pm £70.00 (y dydd) Yn cynnwys cinio ysgafn

Yn cynnwys cinio ysgafn Rydyn ni’n falch o groesawu Dr. Nigel Hurlstone o’r arddangosfa Cwsb a fydd yn cynnig 2 weithdy undydd. Cewch fwynhau dim ond un diwrnod neu benwythnos cyfan o decstilau.

Rhoddir pwyslais ar gyfranogwyr yn ymchwilio’r cysyniad o ‘wyriad’ yn eu gwaith. Bydd Nigel yn arddangos bod pwyth, a brodwaith yn benodedig, â thraddodiad hir o fod yn ‘grefft’ wyrdroadol a allai fod yn groes i ganfyddiadau cyffredin fod brodwaith yn gartrefol, yn glyd ac â diffyg her.

Ni fydd y gweithdy’n ymboeni am gyfranogwyr yn gwireddu darn gorffenedig o waith, ond bydd yn annog profi ystod o syniadau a dulliau newydd a fydd yn helpu i oleuo gwaith ac uchelgeisiau yn y dyfodol.

Mae’r gweithdai wedi’u hanelu at un ai ddechreuwyr neu ymarferwyr tecstilau sy’n fwy profiadol.

WEDI DOD I BEN