Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdy

‘Dychmygion’ Gwydr â Verity Pulford

Gweithdy undydd i oedolion Sul 26 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £70.00. Yn cynnwys cinio ysgafn

Yn dilyn ein rhaglen hanner tymor ‘golau i dywyllwch’ a’r ‘tymhorau cyfnewidiol’ bydd Verity Pulford yn rhoi tiwtorial torri gwydr i’r cyfranogwyr ac yn esbonio dulliau dyfrlliwiau, arlunio a gwaith weiren ar wydr cyn i chi wneud eich ‘haid’ eich hun o adar a fydd yn dal y golau yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Sylwch yr eir â’r adar i ffwrdd i gael eu tanio ac fe fyddan nhw’n barod i’w casglu ymhen pythefnos ar ôl y gweithdy. Yn addas i ddechreuwyr.

Gweithdy

‘Cardiau’r Ŵyl a deunydd lapio’ â Donna Jones

Sadwrn 2 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Sesiwn galw heibio AM DDIM

Dewch i greu eich cardiau Nadolig a’ch papur lapio personol eich hun gan ddefnyddio gwahanol bapurau, printio, stampio a phwytho.

Gweithdy

Gweithdy ‘Torchau’r Ŵyl’ â Kate Jordan. Gellir bwcio

Sul 3 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm £20.00 ffoniwch i neilltuo lle

Dewch i roi cynnig ar wneud eich torch Nadolig eich hun ar gyfer eich drws neu ddarn canol bwrdd. Bydd Kate yn eich tywys fesul cam drwy’r broses draddodiadol o wneud torch ac yn eich dysgu am ddulliau trin blodau fel rhwymo, pentyrru, weirio a haenu. Fe ddarperir y defnyddiau ond beth am i chi ychwanegu’r cyffyrddiad personol i’ch torchau drwy ddod â’ch deiliant neu ddeunydd hapgael eich hun fel conau, ffrwythau wedi’u sychu neu flodau i’r sesiwn.

Digwyddiad

‘Cipio Crefft’

Sadwrn 9 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm Digwyddiad galw heibio AM DDIM

Rhowch gynnig ar wneud addurniad crog gan ddefnyddio papurau, ffabrigau a defnyddiau hapgael.

Digwyddiad

‘Gosod’

Sul 10 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Gweithio ag amrywiaeth o ddefnyddiau yn cynnwys edau, gleiniau a phapurau lliw i adeiladu patrwm fydd wedi’i ddylanwadu gan ffabrigau Nuno a gwaith gwydr ymdoddedig a arddangosir yn yr oriel. Yna byddwch yn trin y defnyddiau gan ddefnyddio dulliau fel plethu, gwehyddu, troelli a thorri i greu dyluniad a fydd wedyn yn cael ei ddal mewn plastr i greu teilsen i chi fynd adref efo chi.

Chwarae Anniben

Chwarae Anniben

Emma Jayne Holmes ac Donna Jones Dydd Mercher 13 Rhagfyr 10.00am – 11.30am AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Mae’n Nadolig, felly sesiwn ar thema Nadolig, gwneud addurniadau, eitem i’w chadw neu anrheg.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Gweithdy

‘Gwneud Cloriau Dyddiadur’ gydag Emma-Jayne Holmes

Sadwrn 16 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm Sesiwn galw heibio AM DDIM

Gydag ysbrydoliaeth o’r arddangosfa Nuno gyfredol ymunwch ag Emma-Jayne i wneud eich cloriau dyddiadur personol eich hun o ffabrig a gallwch eu defnyddio flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dyma i chi anrheg ddelfrydol.

Dewch â’ch dyddiadur eich hun i’w orchuddio neu bydd dyddiaduron ar gael yn rhad yn y gweithdy.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.