Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

‘Dychmygion’ Gwydr â Verity Pulford

Gweithdy undydd i oedolion 26 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £70.00. Yn cynnwys cinio ysgafn

Yn dilyn ein rhaglen hanner tymor ‘golau i dywyllwch’ a’r ‘tymhorau cyfnewidiol’ bydd Verity Pulford yn rhoi tiwtorial torri gwydr i’r cyfranogwyr ac yn esbonio dulliau dyfrlliwiau, arlunio a gwaith weiren ar wydr cyn i chi wneud eich ‘haid’ eich hun o adar a fydd yn dal y golau yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Sylwch yr eir â’r adar i ffwrdd i gael eu tanio ac fe fyddan nhw’n barod i’w casglu ymhen pythefnos ar ôl y gweithdy. Yn addas i ddechreuwyr.

WEDI DOD I BEN