Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

Ffeiriau Masnach, Celf, Dylunio a Chrefft:

Sut ydw i i dyfu fy musnes creadigol? Esboniad ar Ffeiriau Crefft 1 Tachwedd 1.15pm – 5.00pm Dim ond £40 (disgownt o £5 ar gael)

Disgownt o £5 a’r cod: RCCPD117

Ydych chi’n chwilio am fwy o safleoedd gwerthu ar gyfer eich gwaith? Ydych chi’n gwybod y gwahaniaethau rhwng ffeiriau adwerthu a ffeiriau masnach? Oes arnoch chi angen cymorth i ehangu eich busnes creadigol?

Pam ddylech chi ddod yno?
– Cewch wybod y gwahaniaethau rhwng ffeiriau adwerthu a ffeiriau masnach ac fe gewch gyngor i’ch cefnogi i wneud y dewisiadau priodol ar gyfer eich busnes creadigol chi.
– I gael gwybod a yw eich arfer creadigol chi’n barod ar gyfer ffair grefftau a chynghorion da ar y ffordd i’ch paratoi ar gyfer ffair grefftau.
– Cewch wybod am ffeiriau crefftau dramor a’r ffordd y gallai hynny fod yn opsiwn da i ehangu eich marchnadoedd.

Pwy sy’n siarad?
– Bydd Rheolwr Datblygu Talent y Cyngor Crefftau yn cynnig cyfoeth o brofiad ac arbenigedd o gefnogi pobl greadigol yn natblygiad eu busnes.
– Bydd gwneuthurwyr profiadol yn rhannu eu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ffeiriau masnach ac adwerthu a’r hyn sydd angen i chi ei ystyried os byddwch yn arddangos dramor.

Beth a gynigir?
– Cyngor ar y logisteg sydd angen ei ystyried o ran y mathau o gynulleidfaoedd mewn ffeiriau crefft, sut i brisio eich gwaith a sut i’ch marchnata eich hun pan fyddwch yn arddangos mewn ffair grefftau.
– Y graddfeydd amser potensial a chynllun fesul mis ar sut i baratoi ar gyfer ffair.
– Y ffordd y gallwch ymbaratoi ar gyfer yr oblygiadau cost a’r oblygiadau amser.

Agenda:
1.15pm: Cyrraedd, cofrestru a the / coffi
1.30pm: Croeso a Chyflwyniadau
1.55pm: Rheolwr Datblygu Talent y Cyngor Crefftau
2.45pm: Toriad
3.05pm: Parhad o’r gweithdy
3.35pm: Cyflwyniad gan Wneuthurwr
4.15pm: Adlewyrchu a Holi ac Ateb
4.30pm: Rhwydweithio
5.00pm: Diwedd

Fe ddarperir te a choffi ar ddechrau’r sesiynau ac yn ystod toriad y prynhawn. **Disgownt o £5 ar gael i wneuthurwyr sydd yng Nghyfeirlyfr y Cyngor Crefftau, e-bostiwch i gael mwy o wybodaeth** Mae’r gweithdy Ffeiriau Crefft yn rhan o gyfres o weithdai a digwyddiadau sydd wedi’u dylunio gan y Cyngor Crefftau i ddarparu gwneuthurwyr â sgiliau i allforio a hyrwyddo eu gwaith yn llwyddiannus.

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad ar-lein: www.eventbrite.co.uk/e/craft-fairs-explainedtickets-37032206326

WEDI DOD I BEN