Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Gwehyddu ‘Nyth Fodrwyau’ â Rosie Farey

21 Medi 10.30am – 4.30pm £60, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn ystod y gweithdy undydd hwn bydd Rosie’n eich cyflwyno i ddulliau sylfaenol gwehyddu brwyn yn cynnwys gwehyddiad siec, paru a gwehyddu border trac – gan roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud eich ‘nyth fodrwyau’ eich hun, wedi’i haddurno â blodau llafrwyn.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

WEDI DOD I BEN