Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Sgyrsiau

‘Natur Crefft’

Sgyrsiau Prynhawn Sadwrn 1 Ebrill 1.30pm – 4.00pm £5.00 Ffoniwch i neilltuo lle

Bydd Siaradwyr Gwadd y diwrnod hwnnw’n cynnwys arddangoswyr GWNEUD:-
– Edmond Byrne
– Sebastian Cox
– Angharad Thomas

Fe fesurir un o’r diffiniadau o gychwyniad bodolaeth ddynol o’r adeg y crëwyd ac y defnyddiwyd offer gan ddyn y tro cyntaf. Daw ein dealltwriaeth o natur a bodolaeth gwareiddiadau cynnar o’r astudiaeth o arteffactau. Mae eitemau  sydd wedi’u saernïo yng nghraidd bodolaeth  ddynol. Nod yr arddangosfa GWNEUD yw ysbrydoli ein hymwelwyr i ail-gysylltu â greddfau sylfaenol i greu, i ddefnyddio ac i edmygu gwrthrychau sydd wedi’u gwneud â llaw.

Bydd ein siaradwyr gwadd yn rhannu eu profiadau fel gwneuthurwyr, yn ein tywys drwy natur crefft o fewn eu harfer nhw a pherthynas hynny â byw dyddiol.

delwedd: Angharad Thomas

Gweithdai

Gweithdai adeiladu clai â llaw

â’r seramegydd Kirsti Hannah Brown Sadwrn 8 Ebrill 1.00pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio

Digwyddiad galw heibio Adeiladu-clai ar gyfer pob oed.

Dewch i roi cynnig ar wneud pot pinsh mewn clai teracota – un y gellir ei ddefnyddio fel golau nos. Yna fe eir â’r gwaith fydd wedi’i greu yn ystod y sesiwn hon i ffwrdd i’w danio a’i ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun i’w gasglu.

Yn addas ar gyfer pob oed Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o. 

Gweithdai

Gwneud, Adeiladu, Gwydro a Thanio Gweithdy

dwy ran: â’r Crochenwyr Carla Pownall a Paul Lloyd Sul 9 Ebrill £4.00 am weithdy 2 ran ffoniwch i neilltuo lle, lleoedd yn gyfyngedig

Rhan 1: Gwneud yr eitem mewn clai Sul 9 Ebrill
Gweithdy 1: 10.30am – 12.30pm
Gweithdy 2: 1.30pm – 3.30pm
(dim mwy na 20 ym mhob gweithdy) 

Am ran o’r gweithdy cewch gyfle i wneud eich gwrthrych swyddogaethol eich hun mewn clai â’r crochenwyr Carla a Paul, wrth iddyn nhw eich tywys drwy broses y dulliau o adeiladu â llaw ac addurno mewn clai.

Yna fe eir â’ch darn i ffwrdd ar gyfer tanio ‘bisque’ a’i ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun mewn pryd ar gyfer y gweithdy rhan 2 o wydro a thanio Raku.

Gofalwch eich bod wedi neilltuo’r ail slot ar gyfer y gweithdai gwydro a thanio gan fod lleoedd yn gyfyngedig i 10 o gyfranogwyr y sesiwn. 

Gweithdai

Portffolio: Gweithdai datblygu llyfrau

braslunio a phortffolios Dydd Mawrth 11 Ebrill 11.00am – 4.00pm £13.00 Ffoniwch i neilltuo lle – mae lleoedd yn gyfyngedig

Ar gyfer pobl ifanc 14–16 oed (sy’n astudio TGAUCelf a Dylunio) â Kevin Furlong o Prifysgol Gaer.

Bydd y sesiwn Portffolio hon yn rhoi cyfle i gael blas byr iawn ar fywyd yn astudio celf a dylunio mewn prifysgol neu goleg. Yn ystod y sesiwn fe gewch eich cyflwyno i rai dulliau creadigol o ysgogi eich dychymyg a chyfeirio eich meddyliau o ran celf a dylunio drwy ymchwilio dulliau ymchwil gweledol.

Fe gewch hefyd gyfle i siarad am eich portffolio a’r ffordd y gallech chi gyflwyno eich gwaith yn hyderus mewn cyfweliad coleg, prentisiaeth neu brifysgol.

Dewch â’ch gwaith portffolio, llyfrau braslunio gweithio, llyfrau braslunio sydd wedi’u cwblhau a’ch hoff ben neu bensil.

Ni ddarperir cinio y diwrnod hwnnw felly dewch â chinio pecyn efo chi, os gwelwch yn dda.

Gweithdai

Portffolio: Gweithdai datblygu llyfrau

braslunio a phortffolios Dydd Mercher 12 Ebrill 11.00am – 4.00pm £13.00 Ffoniwch i neilltuo lle – mae lleoedd yn gyfyngedig

Ar gyfer pobl ifanc 16–18 oed (yn astudio Celf a Dylunio lefel Safon UG/lefel A) â Nigel Hurlstone o Ysgol Gelf Manceinion.

Fe gyflenwir y gweithdy llyfr braslunio a phortffolio hwn mewn dau ran.

Bydd Rhan Un yn holi beth all ‘llyfr braslunio’ fod yn ffisegol, sut y gellid ei ddefnyddio a pham ei fod yn ganolog i ddatblygiad eich arfer celf a dylunio unigol chi. Fe roddir pwyslais ar ‘ail-ddyfeisio’ y llyfr braslunio fel y lle y daw cofnodi, mapio syniadau a dyfalu ynglyn â ‘beth allai ddigwydd nesaf’, i gael ei blannu yn eich arfer a’ch gwaith celf.

Bydd rhan dau’n canolbwyntio ar eich helpu i ddadansoddi pa wybodaeth a ddelir yn eich llyfr braslunio a sut i ddethol hyn mewn ffordd ystyrlon yng nghyd-destun portffolio. Bydd trefnu, fformatio, golygu a dethol o lyfrau braslunio’n cael ei archwilio er mwyn dangos sut y gall syniadau symud o dudalennau llyfr bras i oleuo gwaith mwy datblygedig o fewn eich portffolio chi.

Bydd y gweithdy’n sesiwn ymarferol a fydd yn golygu gweithio â llyfr braslunio sy’n bod yn barod a chreu neu ymestyn portffolio sy’n bod yn barod. Felly dewch â’ch gwaith portffolio, llyfrau braslunio gweithio a llyfrau braslunio sydd wedi’u cwblhau efo chi y diwrnod hwnnw.

Ni ddarperir cinio y diwrnod hwnnw felly dewch â chinio pecyn efo chi, os gwelwch yn dda.

Gweithdy

Clwb Crefft ar gyfer plant 5–11 oed

Dydd Iau 13 Ebrill 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 ffoniwch i neilltuo lle

Dewch i ymuno â’r seramegydd Kirsti Hannah Brown a gwneud anifail neu ffigwr mewn clai ac yna ei addurno â slipiau lliw fel rhan o’r cyffyrddiadau olaf.

Yna fe eir â’r gwaith fydd wedi’i greu yn ystod y sesiwn i ffwrdd i gael ei danio ac yna fe’i dychwelir i Ganolan Grefft Rhuthun i’w gasglu.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o.

Gweithdai

Gwneud, Adeiladu, Gwydro a Thanio Gweithdy

dwy ran: â’r Crochenwyr Carla Pownall a Paul Lloyd Sadwrn 15 Ebrill & Sul 16 Ebrill £4.00 am weithdy 2 ran ffoniwch i neilltuo lle, lleoedd yn gyfyngedig

Rhan 2: Gwydro’r gwaith a thanio Raku
(yn fyw yng nghwrt CGRh) Sadwrn 15 Ebrill
Slot 1: 10.00am – 11.30am
Slot 2: 11.30am – 1.00pm
(dim mwy na 10 ym mhob gweithdy)

Sul 16 Ebrill
Slot 1: 10.00am – 11.30am
Slot 2: 11.30am – 1.00pm
(dim mwy na 10 ym mhob gweithdy) 

Am ran o’r gweithdy cewch gyfle i wneud eich gwrthrych swyddogaethol eich hun mewn clai â’r crochenwyr Carla a Paul, wrth iddyn nhw eich tywys drwy broses y dulliau o adeiladu â llaw ac addurno mewn clai.

Yna fe eir â’ch darn i ffwrdd ar gyfer tanio ‘bisque’ a’i ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun mewn pryd ar gyfer y gweithdy rhan 2 o wydro a thanio Raku.

Gofalwch eich bod wedi neilltuo’r ail slot ar gyfer y gweithdai gwydro a thanio gan fod lleoedd yn gyfyngedig i 10 o gyfranogwyr y sesiwn. 

Gweithdai

Prynhawn o wydro potiau a thanio

Raku – Sesiynau o awr a hanner Sadwrn 15 Ebrill & Sul 16 Ebrill £3.00 ffoniwch i neilltuo lle, mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn

Sadwrn 15 Ebrill
Slot 1: 1.30pm – 3.00pm
Slot 2: 3.30pm – 5.00pm
(Dim mwy na 10 o bobl y sesiwn)

Sul 16 Ebrill
Slot 1: 1.30pm – 3.00pm
Slot 2: 3.30pm – 5.00pm
(Dim mwy na 10 o bobl y sesiwn) 

Dewch i ddewis pot wedi’i danio a’i addurno â gwahanol wydreddau. O’i wydro fe gewch gyfle i wylio eich pot yn cael ei danio â Raku yng nghwrt Canolfan Grefft Rhuthun.

Yna bydd gennych bot wedi’i gwblhau ac wedi’i danio â Raku i fynd adref efo chi y diwrnod hwnnw!

Yn addas i bob oed. Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o. 

Gweithdai

Gweithdai slip llusg â’r

seramegydd Wendy Lawrence Dydd Mawrth 18 Ebrill a Dydd Mercher 19 Ebrill 1.30pm – 3.30pm AM DDIM yn addas i bob oed, dim angen bwcio

Dewch i brofi ansawdd cyffyrddol clai drwy addurno teilsen terracotta mewn gwydredd mêl â’r dull slip llusg.

Yna fe eir â’r gwaith fydd wedi’i greu yn ystod y sesiwn i ffwrdd i gael ei danio ac yna ei ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun i’w gasglu.

Gweithdy

Gweithdy clai i oedolion

â Kirsti Hannah Brown Dydd Sul 23 Ebrill 1.30pm – 4.30pm £15.00 ffoniwch i neilltuo lle

Yn ystod y gweithdy hwn fe’ch cyflwynir i ystod o ddulliau o adeiladu â llaw gan ddefnyddio clai crochenwaith i greu llestr slab gweadeddol wedi’i ysbrydoli gan y môr a phlanhigion. Bydd y gweithdy hefyd yn ymdrin â dulliau addurno gan ddefnyddio slipiau lliw i ychwanegu dyfnder pellach i’r gwaith.

Yna fe eir â’r gwaith fydd wedi’u greu yn ystod y gweithdy i ffwrdd i’w danio ac yna ei ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun i’w gasglu.

Yn addas i ddechreuwyr. 

Sgwrs

Sgwrs ac Arddangosiadau â’r Crochenydd

Eddie Curtis Digwyddiad Crochenyddion Gogledd Cymru (NWP) Sul 7 Mai 10.30am – 4.00pm (Toriad o 1 awr i ginio)

£15.00 far gyfer aelodau NWP 
£25.00 i’r rheiny sydd ddim yn aelodau

I neilltuo lle, ffoniwch 01492 572575 neu e-bost –
NWP Bev Bell-Hughes – bevandterry@googlemail.com

Gweithdy

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Janet Bolton

Gweithdy 2 ddiwrnod Sadwrn 13 &
 Sul 14 Mai 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Nod y gweithdy 2 ddiwrnod yma yw cyflwyno myfyrwyr i’r syniad o weithio’n uniongyrchol â’r ffabrigau a ddewiswyd i greu cyfansoddiadau, yn hytrach na gweithio o luniau dylunio. Mae’r dull hwn yn caniatáu rhyddid bendigedig, ac ar yr un pryd yn caniatáu cywirdeb bwriad llwyr. Drwy gydol y 2 ddiwrnod bydd Janet yn arddangos gan ddefnyddio enghreifftiau o waith sydd ar droed, y ffordd y gellir datblygu syniad. Bydd hefyd yn disgrifio ac yn dangos dulliau syml o wnïo â llaw sydd i’w defnyddio.

Yn addas ar gyfer lefel ganolradd.

Gweithdy

Chwarae Anniben: GWEAD

Dydd Mercher 17 Mai 10.00am – 11.30pm Mae’r holl sesiynau AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw gyda’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

GWEAD: Gan edrych ar arwynebau cwpanau, tebotau a llestri Terry Bell-Hughes yn yr arddangosfa newydd, byddwn yn rholio clai allan ac yn rhoi cynnig arni ein hunain. Amser i gael te yn ein hardal chwarae; dewch â’ch tedi draw hefyd efallai?

Workshop

Creu’r Cysylltiadau: Gweithgaredd hanner-tymor mis Mai

Dydd Iau 1 Mehefin 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio

Wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa Petalau a Chrafangau 
(The Owl Service gan Alan Garner)
Gweithdy galw heibio i’r teulu, yn addas ar gyfer pob oed

Mae’r arddangosfa Petalau a Chrafangau’n dathlu dwy stori lle mae tylluanod â rôl bwysig – The Owl Service gan Alan Garner a stori Blodeuwedd yn y Mabinogi.

Ymunwch â’r artist Liz Ellis ar gyfer gweithdy o fodelu clai a gwneud eich tylluan / aderyn eich hun. Yna fe eir â’ch tylluan i ffwrdd i’w thanio a’i dychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun i’w chasglu’n ddiweddarach. Yna gellir paentio eich tylluan/aderyn i ddyluniad o’ch dewis chi gartref.

Gweithdy

Petalau a Chrafangau: Gweithdy undydd o

fodelu clai â’r seramegydd Liz Ellis Sul 18 Mehefin 10.30am – 4.30pm £50 yn cynnwys cinio ysgafn.
 Ffoniwch i neilltuo lle

Yn ystod y gweithdy undydd hwn byddwch yn creu eich cerflun ffigurol o dylluan / aderyn mewn clai papur porslen. Fe fydd Liz yn eich tywys drwy broses y dull adeiladu â llaw a bydd yn trafod y gwahanol opsiynau ar gyfer addurno’r darn gorffenedig. Ar ddiwedd y dydd fe eir â’r darnau i’w tanio a’u dychwelyd
i’r oriel i’w casglu’n ddiweddarach.

Yn addas ar gyfer pob lefel.

Gweithdy

Chwarae Anniben: CYFARFOD Â’R CROCHENYDD

Dydd Mercher 28 Mehefin 10.00am – 11.30pm Mae’r holl sesiynau AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw gyda’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

CYFARFOD Â’R CROCHENYDD: Mae arddangosfa Terry Bell-Hughes yn parhau yn y brif oriel a byddwn yn cael ein trin i syrpreis – crochenydd gwadd a fydd yn ymuno â ni am fwy o ‘chwarae â chlai’ ar yr achlysur arbennig hwn.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.