Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Gweithdy i Oedolion wedi’i ysbrydoli gan y Nadolig

Cerflun helyg â Juliette Hamilton: Pen Carw Wener 13 Rhagfyr 10.30am – 4.30pm £55 Cinio Nadolig ysgafn yn gynwysedig

Cewch wneud pen carw trawiadol ar gyfer y tu mewn i’r tŷ neu’r tu allan. Addurnwch o ar gyfer y Nadolig ac yna fe fydd o gennych chi gydol y flwyddyn.

Yn addas ar gyfer dechreuwyr, fe ddarperir y defnyddiau i gyd. 

Gweithdy

Gweithdy Nadolig i’r Teulu â Juliette Hamilton

Sadwrn 14 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £4 y plentyn/ £8 yr oedolyn y sesiwn

Dewch â’r teulu cyfan a rhowch gynnig ar wneud amrywiaeth o addurniadau Nadolig mewn helyg – wedi’u gwneud â llaw. Bydd y gweithdy hwn yn sicr o ddod ag ysbryd y Nadolig i chi ac yn addurno eich coeden gartref yn fwy fyth.

Yn addas ar gyfer oedolion a phlant 6 oed+

Gweithdy

Dau Weithdy Undydd o Brintio ac Ysgrifennu gyda’r Gwneuthurwr Printiau a’r Ceinlythrennydd Douglas Bevans

Sadwrn 11 a/neu Sul 12 Ionawr 2020 10.30am – 4.30pm £65 y diwrnod gyda chinio ysgafn yn gynwysedig

Fe ddechreuodd Douglas Bevans ar ei astudiaethau celf ffurfiol yn Sefydliad Celfyddydau San Francisco, dim ond 4 bloc i ffwrdd o siop gysodi ei deulu lle y dechreuodd ei ddiddordeb mewn llythrennau. Daeth yn arlunydd ar ei liwt ei hun yn dilyn astudiaethau pellach yn y Ganolfan Gelfyddydau yn Los Angeles. Mae’n awr yn dysgu yn y Coleg Celf Brenhinol, ac yn teimlo y bydd arlunio a llythrennu’n ffeindio eu cyfuniad mwyaf dymunol mewn Caligraffi.

Bydd y ddau weithdy undydd hyn yn archwilio’r ddwy arddull sylfaenol o lythrennu sy’n ffurfiol ac yn anffurfiol, Rhufeinig ac Italig. Byddwch yn dysgu ysgrifennu llythrennau â phen… llythrennau ‘Rhufeinig’ unionsyth ar ddiwrnod cyntaf y gweithdy a llythrennau ‘Italig’ ar oledd yr ail ddiwrnod.

Yn addas ar gyfer pob lefel ac fe ddarperir y defnyddiau i gyd.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.