Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Gweithdy Weiren â Julia Griffiths Jones

Dosbarth Meistr Undydd – Llwyau ac Offer 26 Ionawr 10.30am – 4.30pm £60 i gynnwys cinio

Gan arlunio o drefniant o lwyau ac offer fe ddangosir i chi sut i ddehongli eich lluniau’n wrthrychau weiren gan ddefnyddio offer llaw a’r sbot-weldiwr.

Fe ddarperir y defnyddiau a’r offer i gyd. Yn addas ar gyfer dechreuwyr a’r rheiny sydd â phrofiad. Galwch i neilltuo lle.

WEDI DOD I BEN