Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Gweithdy Weiren â Julia Griffiths Jones

Dosbarth Meistr Undydd – Llwyau ac Offer Sadwrn 26 Ionawr 2019 10.30am – 4.30pm £60 i gynnwys cinio

Gan arlunio o drefniant o lwyau ac offer fe ddangosir i chi sut i ddehongli eich lluniau’n wrthrychau weiren gan ddefnyddio offer llaw a’r sbot-weldiwr.

Fe ddarperir y defnyddiau a’r offer i gyd. Yn addas ar gyfer dechreuwyr a’r rheiny sydd â phrofiad. Galwch i neilltuo lle.

Gweithdy

Celfyddyd Werin Tecstilau

Sadwrn 2 Mawrth 10.30am – 4.30pm £60 i gynnwys cinio

Gweithdy Tecstilau gydag Anne Kelly, Awdur Llwyddiannus y Llyfr Newydd ‘Textile Folk Art’ (Ar gael i’w brynu yn yr Oriel)

Gan ddefnyddio amrywiaeth o siapiau hapgael a thoriadau papur, fe gynhyrchwn gyfres o ffabrigau print â dylanwad gwerin yn hanner cyntaf y sesiwn. Gellir eu defnyddio neu eu trawsnewid yn gardiau cyfarch, neu eu hymgorffori mewn darn mawr o waith.

Gweithdy

Gardd Fwthyn o Dras / Wedi’i Hailgylchu

Sul 3 Mawrth 2019 10.30am – 4.30pm £60 i gynnwys cinio

Gweithdai Tecstilau gydag Anne Kelly, Awdur Llwyddiannus y Llyfr Newydd ‘Textile Folk Art’ (Ar gael i’w brynu yn yr Oriel)

Chwiliwch drwy eich casgliad o ffabrigau blodeuog i’w harosod ar sampl sgwâr. Fe ddefnyddir cymysgedd o frodwaith llaw ‘couchingand’ i gwblhau’r gwaith. Yna gellir gwneud y sampl yn orchudd clustog, yn fag ‘tote’ neu’n ddarn i’w fframio.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.