Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

‘Gwiwerod ac Ysgyfarnogod’

Dosbarth meistr ffelt i oedolion â Ruth Packham 8 Ebrill 10.30am – 4.30pm £75 yn cynnwys cinio ysgafn

Ymunwch â ni wrth i ni groesawu’r artist/gwneuthurwr Ruth Packham a fydd yn eich tywys drwy’r dull o ffeltio â nodwydd i wneud un ei eich Ysgyfarnog Frown eich hun neu Wiwer Goch gan ddefnyddio ffibr gwlân Prydeinig.

Wrth adeiladu haenau o ffibr gwlân gan ddefnyddio nodwydd adfachog arbennig byddwch yn rhyfeddu at y ffordd y daw eich creadur yn fyw.

Er nad oes angen profiad blaenorol bydd angen i chi allu eistedd am gyfnod hir, fod â golwg gweddol dda, gan y gall fod yn drafferthus a bydd angen amynedd arnoch chi’n fwy na dim!

Dwedwch wrth fwcio pa anifail fyddai orau gennych chi ei wneud (un ai ysgyfarnog frown neu wiwer goch) er mwyn i ni allu archebu eich defnyddiau.

WEDI DOD I BEN