Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Hanner Tymor Mai: Marciwch eich lle!

gyda Mai Thomas 30 Mai 10.30am – 12.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle

Clwb Crefft y gellir neilltuo lle ar gyfer plant 5–11 oed

Yn y gweithdy hwn byddwn yn tynnu ysbrydoliaeth o’r arddangosfa rygiau Dan Eich Traed a chewch wneud eich matiau bwrdd eich hunain gan ddefnyddio papur eildro a dulliau coilio. Dyma gyfl e i drawsnewid wynebau byrddau moel a waliau dwl – rholiwch a throwch a gadewch i’ch syniadau dyfu!

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

WEDI DOD I BEN