Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Hanner Tymor Mai: Marciwch eich lle!

gyda Mai Thomas Dydd Iau 30 Mai 10.30am – 12.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle

Clwb Crefft y gellir neilltuo lle ar gyfer plant 5–11 oed

Yn y gweithdy hwn byddwn yn tynnu ysbrydoliaeth o’r arddangosfa rygiau Dan Eich Traed a chewch wneud eich matiau bwrdd eich hunain gan ddefnyddio papur eildro a dulliau coilio. Dyma gyfl e i drawsnewid wynebau byrddau moel a waliau dwl – rholiwch a throwch a gadewch i’ch syniadau dyfu!

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdai

Chwarae Anniben

Tymor newydd sbon o Chwarae Anniben wedi’i ysbrydoli gan GREFFT – Sesiynau y gellir eu bwcio AM DDIM â Ticky Lowe a Donna Jones.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o Chwarae Anniben yn yr ystafell addysg.

10.00am – 11.30am

Dydd Mercher 13 Mawrth – ‘Chwarae â Chlai’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Ebrill  – ‘Cegin Baent’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 8 Mai  – ‘Dan Eich Traed’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 5 Mehefin – ‘Gofodau Clyd’
Dydd Mercher 3 Gorffennaf – ‘Angylion Paent’

Ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Gweithdy

Gweithdy deuddydd: Dosbarth Meistr

Cerfio Pren â Tom Hanson Sadwrn 22 a Sul 23 Mehefin 10.30am – 4.30pm £130 i gynnwys cinio a’r defnyddiau i gyd

Dosbarth meistr deuddydd i oedolion i ddysgu defnyddio’r offer a’r defnyddiau i greu dau neu dri gwrthrych pren tri dimensiwn wedi’u hysbrydoli gan natur.

Yn addas i ddechreuwyr

Gweithdy

Gweithdy Undydd: Gwehyddu

Helyg â Mandy Coates Sadwrn 29 Mehefin 10.30am – 4.30pm £70 i gynnwys cinio a’r defnyddiau i gyd

Dosbarth meistr undydd i oedolion i wneud basged ffrwythau gron fechan gan ddefnyddio helyg o wahanol liwiau wedi’u tyfu gartref.

Yn addas i ddechreuwyr

Sgwrs

Byd Arall – Sgwrs

Curadur yr Oriel â June Hill Sul 7 Gorffennaf 2.00pm £5 y person mae lleoedd yn brin. Ffoniwch i neilltuo lle
Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.