Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Karen Williams: Gweithdy gemwaith i oedolion

Modrwyau Stacio 15 Hydref 10.30am – 4.30pm £80.00 Yn cynnwys cinio ysgafn

Ydych chi’n ddilynydd yr ysfa ‘modrwyau stacio’? Yna beth am greu eich jangl eich hun o fodrwyau stacio gan ddefnyddio weiren arian o wahanol siapiau a meintiau.

Mae gwaith Karen wedi’i ddylanwadu gan y ffurfiau naturiol sydd i’w cael ar hyd y lan. Byddwch yn cymryd ffynonellau tebyg i ysbrydoli eich gemwaith chi ac i archwilio gwneud marciau mewn metel. Mae croeso i chi ddod â’ch trysor eich hun draw – casys hadau, dail neu bethau y dowch o hyd iddyn nhw ar y traeth neu ddefnyddio rhywbeth o’r casgliad.

Yn addas i ddechreuwyr.

WEDI DOD I BEN