Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithgaredd i blant bach / babanod

“Lapiwch o” Gweithgaredd wedi’i ysbrydoli

gan yr arddangosfa gyfredol ‘Gwneud mewn Lliw’ 19 Hydref 10.00am – 11.30am AM DDIM mae bwcio’n hanfodol, lleoedd cyfyngedig ar gael

Archwiliad o liw a gweadeddau, fe wnawn ni lapio eitemau mawr a bach mewn edafedd a ffabrigau lliwgar.

Chwarae Anniben â’r artist Emma Jayne Holmes: Sesiwn o chwarae creadigol unigryw ar gyfer plant bach / babanod a’u rhieni / gofalwyr. Bydd y sesiwn hamddenol hon yn croesawu teuluoedd ifanc i’n hystafell addysg ar gyfer 1 neu 2 o weithgareddau creadigol a fydd yn gysylltiedig ag arddangosfa’r oriel. Gall fod yn anniben, ond mae hynny i gyd yn rhan o’r hwyl (a bydd Emma-J yn clirio’r llanast).

WEDI DOD I BEN