Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Sgwrs

Lliw Crefft

Sgwrs Brynhawn 5 Mawrth 1.30pm – 4.00pm £5 Ffoniwch i neilltuo lle

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad arbennig yma! Rydyn ni wedi gwahodd tri o Ymarferwyr Crefftau i rannu eu hangerdd, eu dealltwriaeth a’u medr o ddefnyddio lliw o fewn eu gwaith.

Siaradwyr gwadd: Ptolemy Mann: Dylunydd tecstilau ac ymgynghorydd lliwiau. Cóilín Ó Dubhghaill: Gof metel a darlithydd. Louisa Taylor: Seramegydd.

Mae lliw â rôl ddylanwadol mewn crefft, celfyddyd a phopeth arall o’n cwmpas. Dychmygwch fyd heb liw. Rhyfedd. Llwyd efallai? Ond hei, lliw ydi hwnnw hefyd. Ymhellach, dychmygwch fyd heb y geiriau y byddwn yn eu defnyddio i ddisgrifio lliw. Dychmygwch beth fyddai ein hiaith yn ei golli heb yr arlliwiau cynnil hynny o wawr a chysgod, o olau a thywyllwch. Mae lliw yn ganolog i’n ffordd o edrych ar y byd; Mae dod o hyd i eiriau i ddisgrifio naws lliw yn sialens i bob bardd ac ysgrifennwr. Mae arloesi wedi bod yn allweddol erioed; edrychwch ar ‘host of golden daffodils’ Wordsworth. Gwyddom nad narsisws gwelw ydyn nhw, maen nhw’n ‘aur’ cyfoethog, afieithus. Ac nid dim ond beirdd sy’n gwneud hyn – edrychwch ar y geiriau y bydd ysgrifenwyr copi’n eu defnyddio i farchnata a gwerthu lliw i ni. Mae’r arbenigwyr paent Farrow and Ball yn cofrestru ac yn hawlfreinio rhai o’u geiriau am liw. Ystyriwch ‘Mouse Back’ a mynd yn ôl at felyn ‘Pale Hound’.

WEDI DOD I BEN