Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Gwnewch Lwy Garu gyfoes gyda Claire Cawte

Sadwrn 3 Awst 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Gan weithio ag arlliwiau naturiol gwlân Cymreig byddwch yn dysgu sut i fondio’r edeifion cain i ffeltio llwy garu gyfoes – wedi’i ffurfio ar gen neu frigyn pigog. Byddwch yn gallu rhoi ei marc unigryw ei hun i’ch llwy drwy ei haddurno â defnyddiau wedi’u hel fel mwsogl, hadau a gwair.
Fe ddarperir y celfi a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol

Gweithdy’n gysylltiedig ag arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gweithdy brodio undydd â Kate Barlow

Sul 11 Awst 10.30am – 4.30pm £60 yn cynnwys cinio ysgafn

Bydd y gweithdy brodio undydd yn cynnwys patrymau cyfrif traddodiadol a phwythau amlinell mewn edau i greu dyluniad dathlu gwaith ysgarlad hyfryd. Yna byddwch yn addurno’r darn â dulliau gwaith aur gan ddefnyddio gwifrau ‘chipping and purl’ i ychwanegu pefriad.

Gweithdy

Eddie Glew â phreswyliad

yng ngofod Cwrt Canolfan Grefft Rhuthun  Sadwrn 17 & Sul 18 Awst 2.30pm – 4pm Galwch heibio AM DDIM ar unrhyw adeg

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y bydd Eddie Glew yma y mis Awst (Gwener 16 – Llun 19 Awst) hwn ac yn ystod ei breswyliad byr bydd yn gwneud cerflun Glas y Dorlan o helyg y tu allan yn y cwrt.

Cyfarfod â’r gwneuthurwr 
Beth am daro i mewn a gweld Eddie wrth ei waith? Cewch holi a rhoi cynnig ar dechneg neu ddwy mewn helyg.

Gweithdy

Dewch i wneud gwas-y-neidr helyg â Juliette Hamilton

Gweithdy teulu. Yn addas i oedolion a phlant 8 oed a hŷn. Mawrth 20 Awst 10.30am – 1pm neu 2pm – 4.30pm Plentyn £4 /oedolyn £8 y sesiwn (digwyddiad y gellir ei fwcio – lleoedd cyfyngedig ar gael).

Dewch i gychwyn eich taith helyg yr haf hwn â’r cerflunydd Juliette Hamilton a gwneud gwas y neidr ar ffon. Darperir y defnyddiau i gyd.
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdy

Cewch greu Toriad Papur pwrpasol â Helen Flynn

Sadwrn 14 Medi 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Bydd Helen yn eich tywys drwy’r broses o greu toriad papur pwrpasol i ddathlu achlysur arbennig. Wedi’i ysbrydoli gan ‘sampleri’ tecstil, byddwch yn creu gwaith celf unigryw yn ymgorffori manylion personol ochr-yn-ochr â symbolau a motifau traddodiadol. Efallai yr hoffech ddod â ffotograff o’ch cartref neu linellau o gerdd neu gân i’w cynnwys yn eich dyluniad.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gwehyddu ‘Nyth Fodrwyau’ â Rosie Farey

Sadwrn 21 Medi 10.30am – 4.30pm £60, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn ystod y gweithdy undydd hwn bydd Rosie’n eich cyflwyno i ddulliau sylfaenol gwehyddu brwyn yn cynnwys gwehyddiad siec, paru a gwehyddu border trac – gan roi’r sgiliau a’r hyder i chi wneud eich ‘nyth fodrwyau’ eich hun, wedi’i haddurno â blodau llafrwyn.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

Gweithdy

Gweithdy ‘Papier Mâché’ 3 diwrnod gyda Julie Arkell

Gwe 11, Sadwrn 12 & Sul 13 Hydref 10.30am – 4.30pm £300, yn cynnwys cinio ysgafn

Yn y gweithdy 3-diwrnod hwn byddwch yn gwneud creaduriaid anifeiliaid ac yn adeiladu amgylcheddau iddyn nhw fyw ynddyn nhw. Gan ddefnyddio papur, glud, cardfwrdd, weiren a dulliau Papier Mâché i ffurfio eu cyrff a ffabrig, paent a gwlân ar gyfer eu dillad a’u hwynepryd.

Oherwydd y galw, byddwn yn cymryd bwciadau ar gyfer gweithdy Julie Arkell o 10.30am ar ddydd Mercher y 3 Orffennaf 2019 ar y ffôn yn unig: 01824 704774. Fe gymerir bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.

Gweithdai

Ysgol Gelf yr Haf 2019 – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED

29 Gorffennaf – 13 Awst Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl ac eleni mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb arbennig yn y celfyddydau gweledol ac a fyddai’n hoffi datblygu eu harfer artistig ymhellach.

Drwy gydol gwyliau’r haf bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cynnal gweithdai:  

Bloc 1: Angela Chalmers
Gweithdy ‘Cyanotype’  
Dydd Llun 29 & Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 

Bloc 2: John Grayson
Gweithdy Awtomata Enamel

Dydd Llun 5 & Dydd Mawrth 6 Awst  

Bloc 3: Kate Barlow
Gweithdy Tecstilau/Brodwaith
 
Dydd Llun 12 & Dydd Mawrth 13 Awst 

Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr artistiaid yn rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno dulliau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau chi i gefnogi datblygiad eich portffolio personol chi tuag at eich astudiaethau Celf a Dylunio.

Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Portffolio – bloc 1: Angela Chalmers

Gweithdy ‘Cyanotype’ – I RAI 14–18 OED Dydd Llun 29 & Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Yn ystod gweithdy’r ysgol gelf yr haf hwn byddwch yn dysgu sut i wneud ‘ffotogramau’ gan ddefnyddio un o’r prosesau ffotograffig cynharaf o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe ddyfeisiwyd printiau ‘Cyanotype’ yn 1842 ac maent yn nodedig am eu harlliwiau glas Prwsia cyfoethog. Cyfeirir atynt yn aml fel ‘printiau glas’ neu ‘brintiau haul’. Ffotogram yw delwedd ffotograffig a wneir heb gamera.

Drwy ddefnyddio amrywiaeth o wrthrychau hapgael byddwch yn archwilio’r broses ‘cyanotype’, ac yn cynhyrchu printiau glas creadigol gan ddefnyddio golau naturiol a dŵr i ddatblygu’r print. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw wrthrych neu ddail yr hoffech eu defnyddio yn eich dyluniadau.

Ar ail ddiwrnod y gweithdy byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach ac yn gwneud cyfres o brintiau ar bapur neu ffabrig. Gallwch arbrofi drwy drosglwyddo eich dyluniadau eich hun o ddarluniau a phaentiadau ‘acetate’ neu gwneud eich stensiliau creadigol eich hun.

Gwisgwch hen ddillad, os gwelwch yn dda. Fe ddarperir menig a ffedogau.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Portffolio – bloc 2: John Grayson

Gweithdy Awtomata Enamel – I RAI 14–18 OED Dydd Llun 5 & Dydd Mawrth 6 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Mae gweithdy ysgol gelf yr haf hwn yn canolbwyntio ar symudiad sy’n gydamserol rithiol a real, drwy greu awtomaton enamel bach. Fe ddangosir i chi sut i wneud mecanwaith i greu symudiad o fewn cerflun ac ystod o ddulliau gwneud marciau ystumiol mynegiannol mewn enamel.

Bydd Diwrnod 1 yn canolbwyntio ar ddyluniad awtomaton syml, gwneud sail copr i ddal y mecanwaith ac addurniad y copr gydag enamel gan archwilio gwahanol ddulliau i greu patrymau deinamig haniaethol.

Bydd Diwrnod 2 yn ymwneud â chreu’r mecanwaith a chydosod y rhannau enamel a mecanyddol i gwblhau’r awtomaton.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Portffolio – bloc 3: Kate Barlow

Gweithdy Tecstilau/Brodwaith – I RAI 14–18 OED Dydd Llun 12 & Dydd Mawrth 13 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Yn ystod gweithdy’r ysgol gelf yr haf hwn byddwch yn creu cyfres o samplau ffabrig wedi’u pwytho ac wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa Basgedwaith – swyddogaeth ac addurn. Y diwrnod cyntaf byddwch yn edrych ar yr arddangosfa i gael syniadau ac ysbrydoliaeth ar gyfer eich gwaith. Yna byddwch yn dysgu amrywiaeth o bwythau brodwaith llaw yn cynnwys pwyth rhedeg, pwyth ôl, pwyth gorwedd, pwyth brics a delltwaith i greu effeithiau gwehyddu.

Fe ddefnyddir amrywiaeth o edeifion, edafedd, rhubanau a stribedi ffabrig i greu gwahanol haenau a gweadeddau. Cewch y cyfle hefyd i edrych ar ffyrdd o bletio a chrychu ffabrigau i roi canlyniadau sy’n fwy 3-dimensiynol, cyn eu haddurno â phwythau. Byddwch yn creu rhwng 5 a 10 o samplau drwy gydol y gweithdy 2 ddiwrnod, ac fe ddangosir i chi wahanol ffyrdd o fowntio ac arddangos y samplau gorffenedig.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdai

Blasu Portffolio – AR GYFER Y RHAI 11–14 OED

7 Awst – 21 Awst Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau Blasu Portffolio y llynedd, rydyn ni’n cynnig weithdai Blasu undydd eto eleni gyda gwneuthurwyr proffesiynol ar gyfer pobl ifanc 11–14 oed.

bloc 1: Charles Gershom
Gweithdy Ffotograffiaeth Arbrofo
Dydd Mercher 7 Awst
11.00am – 4.00pm

bloc 2: Kate Barlow
Gweithdy Tecstilau/Brodwaith
Dydd Mercher 14 Awst
11.00am – 4.00pm

bloc 3: Juliette Hamilton
Gweithdy Cerflunio Helyg 3D
Dydd Mercher 21 Awst
11.00am – 4.00pm

Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Blasu Portffolio – bloc 1: Charles Gershom

Gweithdy Ffotograffiaeth Arbrofol – I RAI 11–14 OED Dydd Mercher 7 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Gan ddechrau â phroses o ddatgysylltu camerâu ffilm analog, byddwn yn dysgu mecaneg ffotograffiaeth, yn cynnwys y ffordd y mae’r caead yn gweithio, y rheswm fod cyflymder yn bwysig, beth yw agorfa, a’r ffordd y bydd y cysyniadau hyn yn trosi i dechnoleg ffotograffiaeth ddigidol. Gan ddefnyddio rhannau o gamerâu ffilm a rhai camerâu digidol wedi’u datgymalu, byddwch yn creu camera digidol hybrid newydd wedi’i wneud o amrywiaeth o ddarnau wedi’u hailgylchu.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Blasu Portffolio – bloc 2: Kate Barlow

Gweithdy Tecstilau/Brodwaith – I RAI 11–14 OED Dydd Mercher 14 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn creu portread wedi’i bwytho ohonoch chi eich hun neu rywun rydych yn ei adnabod neu efallai rywun enwog hyd yn oed! Bydd hwn yn weithdy hwyliog, ysgafn a fydd yn cyflwyno hanfodion gwnïo a sgiliau brodwaith llaw. Bydd yn cynnwys pwyth rhedeg, pwyth ôl a phwyth cadwyn i greu amlinellau a phwyth satin a phwyth hir a byr i lenwi rhannau fel gwefusau a llygaid. Hefyd ynghyd a defnyddio pwyth gorwedd, appliqué, crychu a phlethu i greu gweadeddau ac effeithiau gwahanol ar gyfer rhannau fel gwallt ac aeliau. Unwaith y bydd y portread wedi’i gwblhau fe ddangosir i chi sut i arddangos eich brodwaith gorffenedig yn daclus yn ei gylch.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Blasu Portffolio – bloc 3: Juliette Hamilton

Gweithdy Cerflunio Helyg 3D – I RAI 11–14 OED Dydd Mercher 21 Awst 11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob 1-diwrnod yn £10 neu dewch I bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn gwneud cacwn mawr mawreddog o helyg. Gan ddefnyddio helyg o wahanol liwiau i greu stribedi’r cacwn a gwahanol ddulliau cerfluniol ar gyfer rhannau o’i gorff fe gewch amrywiaeth o brofiadau o wehyddu helyg. Byddwch yn barod i weithio’n galed ond fe fydd yn werth chweil i chi!

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdy

Gweithdy Deuddydd ag Anne Kelly

Tŷ a Chartref Sadwrn 7 & Sul 8 Ragfyr 2019 10.30am – 4.30pm £150 yn cynnwys cinio ysgafn (rhowch wybod i ni beth yw eich anghenion dietegol, os gwelwch yn dda)

Ar y cwrs deuddydd hwn â’r awdur, artist a thiwtor Anne Kelly byddwch yn gweithio o’ch dewis chi o dŷ neu le (adeilad) sydd ag atgofion arbennig i chi. Fe ddechreuwn ni drwy ddefnyddio dulliau sylfaenol ond effeithiol, wedi’u cymryd o’i llyfrau. Bydd Anne yn dangos i chi sut i greu gludwaith cyfryngau cymysg gan ddefnyddio eitemau o’ch casgliadau chi a phethau wedi’u ffeindio mewn siopau elusen. Bydd eich darn chi’n cael ei addurno’n gyfoethog i greu swfenîr neu rodd arbennig. Gellir ei ychwanegu at ddarn mwy yn ddiweddarach os dymunir hynny. Fe anfonir rhestr lawn o ddefnyddiau ac offer atoch chi cyn y gweithdy. Bydd peiriannau gwnïo’n gynorthwyol ond nid yn hanfodol.

Beth i’w ddod efo chi? Rhestr Defnyddiau
Dewisiad o ffabrigau plaen a phrintiedig (darnau bach sy’n berthnasol i’r thema)
Ffabrig plaen (cymysgedd o gotwm neu galico), darnau bach – dim mwy na 40×40 cm
Fflaim a mat torri
Rhuban neu sgrapiau o les – botymau bach
Pritt/ffon ludio
Pensel
Siswrn papur a phapur cetris dalen A4
Blociau argraffu
Paent acrylig neu ffabrig (dim ond ychydig) a darnau bach o sbwng
Cit gwnïo ar gyfer pwytho â llaw
Siswrn ffabrig
Pinnau
Peiriant gwnïo a dewisiad o edau peiriant gwnïo

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.