Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Gwnewch Lwy Garu gyfoes gyda Claire Cawte

3 Awst 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Gan weithio ag arlliwiau naturiol gwlân Cymreig byddwch yn dysgu sut i fondio’r edeifion cain i ffeltio llwy garu gyfoes – wedi’i ffurfio ar gen neu frigyn pigog. Byddwch yn gallu rhoi ei marc unigryw ei hun i’ch llwy drwy ei haddurno â defnyddiau wedi’u hel fel mwsogl, hadau a gwair.
Fe ddarperir y celfi a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol

Gweithdy’n gysylltiedig ag arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

WEDI DOD I BEN