Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

‘Marchnata ar gyfer y rheiny

sy’n Greadigol’ â’r Design Trust 29 Ebrill 10.00am – 4.00pm £5.00. Bwcio’n hanfodol

Gweithdy byw fydd hwn dan arweiniad Cyfarwyddwr y Design Trust Patricia ven den Akker. Mae’r gweithdy yma ar gyfer y bobl greadigol hynny sy’n newydd a’r rhai sy’n fwy sefydledig, yn cynnwys artistiaid gweledol, dylunwyr/gwneuthurwyr a’r rheiny sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Marchnata i gael cleientiaid

Ydych chi’n cael anhawster â’ch marchnata? Ddim yn hoff iawn ohono, a heb fod yn gwybod beth i’w wneud nac i ganolbwyntio arno mewn gwirionedd? Hoffech chi gael mwy o gleientiaid ar gyfer eich gwaith creadigol?

Yn y gweithdy undydd ymarferol yma, bydd Patricia van den Akker, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Ddylunio’n gweithio â gweithwyr proffesiynol creadigol ar bob agwedd ar eu cynlluniau marchnata gyda gweithgareddau ymarferol ac ymarferiadau ar sut i gynyddu gwerthiannau a chleientiaid yn arbennig.

Yn y sesiwn fyw yma bydd Patricia yn delio â:
– Beth yw marchnata a beth nad ydi o.
– Y 6 myth marchnata a’r ffordd y gallan nhw eich atal rhag bod yn fwy llwyddiannus.
– Beth yw’r maen tramgwydd mwyaf o ran cael cleientiaid?
– [endif]Beth yw nod eich marchnata? Y ffordd y gall rhoi nod i chi’ch hun eich helpu i gael yr hyn rydych chi ei eisiau.
– [endif]Beth ydych chi’n ei werthu mewn gwirionedd? Esboniad ar nodweddion a manteision.
– Pwy yw eich cleientiaid? Dewch i adnabod eich cleientiaid yn dda â’r 4 ymarfer creadigol yma.
– wy yw eich cystadleuwyr? Y ffordd y gallwch ddysgu llawer ganddyn nhw (heb ddwyn eu syniadau!)
– Y 6 strategaeth farchnata fwyaf effeithiol – ar-lein ac yn bersonol
– Y ffordd y mae gwerthu’n gweithio mewn gwirionedd: Y broses o werthu mewn 4 cam clir
– reu eich cynllun marchnata eich hun.

Patricia van den Akker yw Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Ddylunio, ysgol fusnes ar-lein i ddylunwyr a gwneuthurwyr a phobl broffesiynol creadigol eraill. Mae wedi gweithio fel cynghorydd busnes creadigol a hyfforddwr am dros 15 mlynedd a chyda miloedd o fusnesau bach. Mae’n adnabyddus am ei dull ymarferol, bywyd-go-iawn a fydd yn rhoi i chi’r sgiliau marchnata sy’n angenrheidiol ond, yn bwysicach, bydd yn eich ysbrydoli i roi tân arni.

I gael mwy o wybodaeth neu i neilltuo lle cysylltwch â Katie Trent, Cydlynydd Prosiect Helfa Gelf. E-bost: katie@helfagelf.co.uk

WEDI DOD I BEN

Screen Shot 2014-05-29 at 15.15.06