Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Michael Brennand-Wood Gweithdy 2 ddiwrnod:

‘Sail Mynegiant' 25 & 26 Mawrth 10.30am – 4.30pm £130 yn cynnwys cinio ysgafn

Cyfle unigryw i weithio â’r artist tecstilau hwn sy’n enwog yn rhyngwladol.

Pwrpas y gweithdy deuddydd hwn yw creu seiliau (cefndiroedd) personol unigryw llai – unigol neu gyfres – sydd, o fewn eu gwneuthuriad, â phriodweddau sy’n helpu ac yn cyffroi creadigrwydd. Bydd cyfranogwyr yn arbrofi â nifer o wahanol ddulliau yn dechnegol ac yn gysyniadol. Yn ymarferol bydd y gweithdy’n ystyried gwahanol agweddau technegol o ran sut i lunio, haenu, aflunio, ymgysyllt a thorri ffabrig ar ffurf sy’n anhraddodiadol i raddau helaeth. Fe ddefnyddir ffabrigau ac edefion ochr-yn-ochr â chyfryngau an-weol, pren, paent, resinau a phlastig. Fe ddangosir samplau i’r cyfranogwyr ac fe gân nhw arbrofi â rhybedu, mowldio, weirio a dulliau eraill o luniadu.

Bydd cyd-destun ychwanegol yn canolbwyntio ar y ffordd y defnyddir ac y cyfeirir at diroedd yn y celfyddydau a’r bydoedd naturiol fel safleoedd potensial
o ysbrydoliaeth.

Yn addas ar gyfer lefelau canolraddol / uwch.

WEDI DOD I BEN