Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Michael Brennand-Wood: Gweithdai 2

Adfer ac Ailgymysgu 21 Mehefin 10.30am – 4.30pm £80 light lunch included

Canolradd – Uwch

Bydd Adfer ac Ailgymysgu yn ymchwilio’r modd mae delweddau a’u cyd-destun yn newid trwy ychwanegu gwybodaeth newydd i’r arteffact craidd. Gall penderfyniadau gael eu ffurfio gan awydd y cyfranogwyr i ailddyfeisio o safbwynt tramgwyddog neu gariadus. Mae p’un ai i ddinistrio, newid neu gadarnhau bwriad ac ystyr gwreiddiol y gwaith yn bwynt dichonol diddorol i ddechrau.

WEDI DOD I BEN