Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Sgyrsiau

‘Natur Crefft’

Sgyrsiau Prynhawn 1 Ebrill 1.30pm – 4.00pm £5.00 Ffoniwch i neilltuo lle

Bydd Siaradwyr Gwadd y diwrnod hwnnw’n cynnwys arddangoswyr GWNEUD:-
– Edmond Byrne
– Sebastian Cox
– Angharad Thomas

Fe fesurir un o’r diffiniadau o gychwyniad bodolaeth ddynol o’r adeg y crëwyd ac y defnyddiwyd offer gan ddyn y tro cyntaf. Daw ein dealltwriaeth o natur a bodolaeth gwareiddiadau cynnar o’r astudiaeth o arteffactau. Mae eitemau  sydd wedi’u saernïo yng nghraidd bodolaeth  ddynol. Nod yr arddangosfa GWNEUD yw ysbrydoli ein hymwelwyr i ail-gysylltu â greddfau sylfaenol i greu, i ddefnyddio ac i edmygu gwrthrychau sydd wedi’u gwneud â llaw.

Bydd ein siaradwyr gwadd yn rhannu eu profiadau fel gwneuthurwyr, yn ein tywys drwy natur crefft o fewn eu harfer nhw a pherthynas hynny â byw dyddiol.

delwedd: Angharad Thomas

WEDI DOD I BEN