Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Petalau a Chrafangau: Gweithdy undydd o

fodelu clai â’r seramegydd Liz Ellis 18 Mehefin 10.30am – 4.30pm £50 yn cynnwys cinio ysgafn.
 Ffoniwch i neilltuo lle

Yn ystod y gweithdy undydd hwn byddwch yn creu eich cerflun ffigurol o dylluan / aderyn mewn clai papur porslen. Fe fydd Liz yn eich tywys drwy broses y dull adeiladu â llaw a bydd yn trafod y gwahanol opsiynau ar gyfer addurno’r darn gorffenedig. Ar ddiwedd y dydd fe eir â’r darnau i’w tanio a’u dychwelyd
i’r oriel i’w casglu’n ddiweddarach.

Yn addas ar gyfer pob lefel.

WEDI DOD I BEN