Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

‘Pontio’r cwrt’ â Lisa Carter

3 Tachwedd 10.30am –12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio – dim angen bwcio

Gydag ysbrydoliaeth gan arddangosfa ‘Pontydd’ Richard La Trobe-Bateman cewch ddylunio ac adeiladu strwythur pontio ar raddfa fawr gan ddefnyddio’r cwrt a’i bensaernïaeth fel man cychwyn ac yna ail-gynnull eich arsylwadau ac ail-adeiladu pont fydd wedi’i hysbrydoli gan Ganolfan Grefft Rhuthun.

WEDI DOD I BEN