Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Portffolio Ysgol Gelf yr Haf 2015

27 Gorffennaf – 25 Awst 2015 Gallwch ddewis rhwng 4 bloc; mae pob bloc o 2 ddiwrnod yn £12.50 neu gallwch ddod i bob un o’r 4 bloc (8 gweithdy) am £40.

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl ac eleni rydyn ni â chymysgeddo weithdai ar gyfer pobl ifanc 14 – 18 oed sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau gweledol ac a hoffai ddatblygu eu hymarfer artistig ymhellach.

Drwy gydol gwyliau’r haf bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cynnal 8 o weithdai â 4 o wahanol artistiaid – Elly Strigner, Zoe Robertson, Anne Gibbs a Buddug Humphreys.

Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr artistiaid yn rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno dulliau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau i gefnogi datblygiad eich portffolio eich hun tuag at eich astudiaethau Celfyddyd a Dylunio chi.

WEDI DOD I BEN