Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

Robert Race Digwyddiad stiwdio

a gweithgaredd galw heibio 21 Awst 1.00pm – 4.00pm AM DDIM dim angen bwcio

Sesiwn Fore: Stiwdio agored – dewch i weld Robert wrth ei waith. Sesiwn Brynhawn: Gweithdy galw heibio’n edrych ar deganau gwerin mewn ystod eang o ddeunydd – gwneud pyped neidr.

WEDI DOD I BEN