Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

Seramegau Stiwdio a Dylunio Modern

DIWRNOD PRISIO 3 Medi 11.00am – 4.00pm

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn croesawu Arwerthwyr a Phriswyr Adam Partridge ar gyfer y diwrnod prisio arbenigol hwn.

Byd yr ymgynghorydd seramegau stiwdio, Jason Wood a chydweithwyr wrth law i gynnig cyngor, felly dewch â’ch seramegau, eich celfyddydau addurniadol, gemwaith, arian, gwydr, tecstilau, etc efo chi i gael prisiad am ddim.

Cyfyngiad o 5 darn y person y diwrnod hwnnw, ond gellir cynnig cyngor o ffotograffau a gellir gwneud trefniadau ar gyfer ymweliadau cartref cyfrinachol am ddim ar gyfer eitemau mwy neu gasgliadau.

Bydd arwerthiant pwrpasol nesaf Adam Partridge o ‘Seramegau Stiwdio a Dylunio Modern’ yn The Cheshire Saleroom, Withyfold Drive, Macclesfield, SK10 2BD ar ddydd Gwener, Hydref 13, 2017 ac fe wahoddir eitemau tan ddydd Llun, Medi 18.

I gael gwybodaeth bellach am yr arwerthiant, cysylltwch â Jason Wood ar 07763 475442 neu jason@ adampartridge.co.uk. I gael gwybodaeth bellach am y diwrnod Prisio, ffoniwch 01824 704774.

Miwsig byw hefyd gydol y dydd yn y cwrt – Hotfoot Jazzmen

WEDI DOD I BEN