Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Sesiynau Creadigol ar gyfer Dwylo Bach

10am – 11.30am
 £2.50 ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda, mae lleoedd yn brin

Mercher 8 Ionawr
Mercher 5 Chwefror
Mercher 4 Mawrth
Mercher 1 Ebrill Ymddiheuriadau: Yn awr wedi’i Ganslo

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn o ddysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig ac i WNEUD! Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau.

Fe arweinir y sesiynau hyn gan Ticky Lowe Artist a Chyfarwyddwr Gwneud Synnwyr www.makingsensecic.org.uk

Mae angen dillad sbâr – Rhowch wybod i ni ymlaen llaw am unrhyw alergedd bwyd.

(yn addas ar gyfer plant dan oed ysgol yn cynnwys babanod)

WEDI DOD I BEN