Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithgareddau Babanod a Phlant Bach x2

Sesiynau Creadigol ar gyfer Dwylo Bach

(y cwbl yn addas ar gyfer plant dan 3 oed) Hydref – Rhagfyr 10am – 11.30am
 £2.50 ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda, mae lleoedd yn brin

Mercher 2 Hydref: Cegin sain
Mercher 6 Tachwedd: Basgedi nythu
Mercher 4 Rhagfyr: Blasbwyntiau

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn o ddysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig ac i WNEUD!

Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau.

Fe arweinir y sesiynau hyn gan Ticky Lowe Artist a Chyfarwyddwr Gwneud Synnwyr www.makingsensecic.org.uk

Mae angen dillad sbâr – mae bwydydd yn cynnwys betys coch a bwydydd poitshlyd eraill. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw am unrhyw alergedd bwyd.

…………………………………

NEWYDD!! Fy amser i a thithau

Mercher 9, 16 & 23 Hydref
10am – 11.30am
AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle, mae lleoedd yn brin

Yn ychwanegiad newydd i ddigwyddiadau Babanod a Phlant Bach, CGRh yr hydref hwn, rydyn ni wedi cynnwys tair sesiwn arall ond gyda newid bychan. Mae’r sesiynau hyn nid dim ond ar gyfer y plant bach ond ar gyfer pobl hefyd. Yn ystod y sesiynau cewch gyfle i ddylunio a rhoi cynnig ar brintio ar frethyn â’r dylunydd a’r gwneuthurwr printiau Rhi Moxon.Yna fe wneir y ffabrig fydd wedi’i brintio â llaw yn glustogau llawr mawr i’w defnyddio ar gyfer ein sesiynau misol cyfredol Dwylo Bach. Yn y cyfamser bydd Ticky Lowe wedi trefnu storm o weithgareddau i gadw eich plant bach yn ddiwyd (yn yr un gofod) tra byddwch chi’n rhoi cynnig ar Grefft. Ymunwch â ni am gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi – byddwch yn cael ‘gwneud a chadw’ hefyd!

Mae’n rhaid i blentyn fod efo pob oedolyn!

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.
I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sioned Phillips,
Swyddog Addysg. E-bost: sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk

WEDI DOD I BEN