Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Sgwrs

Sgwrs a darlleniad oriel: Charlotte Hodes

a’r Dr Deryn Rees-Jones 31 Mawrth 2.30pm AM DDIM dim angen bwcio

Wrth i’r arddangosfa ‘Yn Dilyn Cymryd Te a gweithiau eraill’ ddod i ben bydd yr Artist Charlotte Hodes yn mynd ar daith gerdded ac yn sgwrsio am ei gwaith ac wedyn ceir darlleniad gan y Bardd Dr Deryn ReesJones o’i llyfr ‘and you, Helen’ – llyfr y bu Charlotte a Deryn yn cydweithio arno.

WEDI DOD I BEN