Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Sgwrs

Sgwrs ac Arddangosiadau â’r Crochenydd

Eddie Curtis Digwyddiad Crochenyddion Gogledd Cymru (NWP) 7 Mai 10.30am – 4.00pm (Toriad o 1 awr i ginio)

£15.00 far gyfer aelodau NWP 
£25.00 i’r rheiny sydd ddim yn aelodau

I neilltuo lle, ffoniwch 01492 572575 neu e-bost –
NWP Bev Bell-Hughes – bevandterry@googlemail.com

WEDI DOD I BEN