Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdy

Llunio Blodyn Papur â’r

artist amlgyfryngau Ticky Lowe Mercher 16 Awst 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm Am ddim. Sesiwn galw heibio ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio, yn addas ar gyfer pob lefel

Ymunwch â ni wrth i ni gael ysbrydoliaeth o’r arddangosfa Fflora wrth i ni ddylunio, adeiladu ac addurno blodau allan o bapur. Gadewch i’ch dychymyg fynd yn wyllt wrth i chi adeiladu eich hoff flodyn neu efallai greu rhywogaeth gwbl newydd.

Gweithdy

Adar, Adar, Adar!

Gweithdy clai â Susan O’Byrne Gwener 18 Awst 1.00pm – 3.30pm £20.00 Ffoniwch i neilltuo lle. Yn addas ar gyfer pob oed

Bydd Susan yn cyflwyno cyfranogwyr i’w dull arferol o weithio â chlai. Modelu â phorslen-papur a chyflwyno gwneud printiau â chlai wedi’i liwio, gludwaith â phorslen-papur a chynnwys defnydd hapgael yn y gweithiau gorffenedig. Bydd y sesiwn hon yn caniatáu i chi greu eich cyfaill pluog bychan eich hun.

Bydd pob cerflun yn cael ei danio a’i ddychwelyd i’r Ganolan Grefft i chi ei gasglu i fynd ag o adref. 

Gweithdy

Dosbarth Meistr Deuddydd i Oedolion:

Portreadau Anifeiliaid Siart Achau â Susan O’Byrne Sadwrn 19 Awst a Sul 20 Awst 10.30am – 4.00pm £100 cinio ysgafn yn gynwysedig. Ffoniwch i neilltuo lle

Yn ystod y gweithdy deuddydd yma, bydd Susan yn eich cyflwyno i’w dulliau gweithio nodedig mewn clai. Bydd y prosiect yn cynnwys modelu â phorslen-papur a bydd yn cyflwyno gwneud printiau â chlai lliwiedig, gludwaith â phorslen-papur, a chynhwysiad defnyddiau hapgael yn y gweithiau gorffenedig. Bydd pob myfyriwr yn creu portread cerfluniol o anifail.

Bydd pob cerflun yn cael ei danio a’i ddychwelyd i’r Ganolfan Grefft i chi ei gasglu i fynd ag o adref. 

Gweithdai

Portffolio: Ysgol Gelf yr

Haf i Bobl Ifanc 2017 31 Gorffennaf – 22 Awst

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl am ei phedwaredd wyddyn ac eto mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau gweledol a chymhwysol ac a fyddai’n hof datblygu eu harfer artistig ymhellach.

Drwy gydol gwyliau’r haf bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cynnal 8 o weithdai gyda 4 o artistiaid/gwneuthurwyr gwahanol:–

Bloc 1: Rhi Moxon (gwneuthurwr printiau) Dydd Llun 31 Gorffennaf a dydd Mawrth 1 Awst
Bloc 2: Andy Hazell (gof tun) Dydd Llun 7 a dydd Mawrth 8 Awst
Bloc 3: Rob Spaull (celfyddyd ddigidol) Dydd Llun 14 a dydd Mawrth 15 Awst
Bloc 4: Susan O’Byrne (serameg) Dydd Llun 21 a dydd Mawrth 22 Awst

Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr ymarferwyr yn rhannu eu harbenigedd, yn cy wyno dulliau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau chi gan gefnogi datblygiad eich portffolio personol chi tuag at astudiaethau Celf a Dylunio.

Gallwch ddewis rhwng y 4 bloc; mae pob bloc o 2-ddiwrnod yn £15 neu dewch i bob un o’r 4 bloc (8 gweithdy) am £50.

I neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Kate Jordan, Swyddog Addysg Canolfan Grefft Rhuthun. kate.jordan@denbighshire. gov.uk neu ffoniwch 01824 704774.

Clwb Crefft

Castio Blodau

Dydd Iau 24 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. Ffoniwch i neilltuo lle

I blant 5–11 oed. Dyddiau Iau drwy gydol yr Haf

Ymunwch â ni wrth i ni chwarae â chlai. Defnyddio’r gwahanol flodau a phlanhigion sy’n tyfu o gwmpas y Ganolfan Grefft i greu eich campwaith cast plastr eich hun i fynd ag o adref efo chi.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o

Gweithdy

Modelu mewn Miniatur

Sadwrn 26 Awst 10.00am – 12.00pm neu 1.00pm – 3.00pm Ffoniwch i neilltuo lle. £5.00 y person / y sesiwn

Gwneud Cysylltiadau Penwythnos Gŵyl y Banc â’r crochenwyr Carla Pownall a Paul Lloyd.

‘Gwneud ac adeiladu’ eich cyfraniad eich hun i’r pentref delfrydol.

Efallai yr hoffech adeiladu canolfan chwaraeon neu neuadd bentref neu gae o gnydau ffermio.

Bydd Carla a Paul yn eich tywys drwy’r broses o adeiladu â llaw yn ogystal ag addurno gan ddefnyddio slip lliw i ychwanegu dyfnder ychwanegol i’ch gwaith.

Fe eir â’r gwaith fydd wedi’u greu yn ystod y gweithdy i gael ei danio a’i ddychwelyd yn ddiweddarach i’r Ganolfan Grefft i’w gasglu.

Yn addas ar gyfer pob oed.

Gweithdy

Llunio Llestr

Sul 27 Awst a Llun 28 Awst 10.00am – 4.30pm bob dydd. Sesiwn y gellir ei bwcio o ½ awr y person (6 pherson y sesiwn drwy gydol y dydd) £5.00 y person / y sesiwn. Ffoniwch i neilltuo lle

Gwneud Cysylltiadau Penwythnos Gŵyl y Banc â’r crochenwyr Carla Pownall a Paul Lloyd

Ydych chi wedi bod eisiau rhoi cynnig ar lunio llestr ar olwyn crochenydd erioed?

Yn ystod ein penwythnos olaf o ‘Wneud Cysylltiadau’ bydd Carla a Paul wrth law i’ch tywys drwy’r broses o ‘ganoli’ i ‘dorri’. Bydd gennych eich llestr sylfaenol eich hun i fynd ag o adref.

Yn addas ar gyfer pob oed.

 

Clwb Crefft

Plannu; Boglynnu; Castio; Printio

Dydd Iau 31 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. Ffoniwch i neilltuo lle

I blant 5–11 oed. Dyddiau Iau drwy gydol yr Haf

Ymunwch â ni wrth i ni gael prynhawn o hwyl yn creu eich offer printio eich hun gan ddefnyddio planhigion, clai a phlastr.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o

 

Digwyddiad

Seramegau Stiwdio a Dylunio Modern

DIWRNOD PRISIO Sul 3 Medi 11.00am – 4.00pm

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn croesawu Arwerthwyr a Phriswyr Adam Partridge ar gyfer y diwrnod prisio arbenigol hwn.

Byd yr ymgynghorydd seramegau stiwdio, Jason Wood a chydweithwyr wrth law i gynnig cyngor, felly dewch â’ch seramegau, eich celfyddydau addurniadol, gemwaith, arian, gwydr, tecstilau, etc efo chi i gael prisiad am ddim.

Cyfyngiad o 5 darn y person y diwrnod hwnnw, ond gellir cynnig cyngor o ffotograffau a gellir gwneud trefniadau ar gyfer ymweliadau cartref cyfrinachol am ddim ar gyfer eitemau mwy neu gasgliadau.

Bydd arwerthiant pwrpasol nesaf Adam Partridge o ‘Seramegau Stiwdio a Dylunio Modern’ yn The Cheshire Saleroom, Withyfold Drive, Macclesfield, SK10 2BD ar ddydd Gwener, Hydref 13, 2017 ac fe wahoddir eitemau tan ddydd Llun, Medi 18.

I gael gwybodaeth bellach am yr arwerthiant, cysylltwch â Jason Wood ar 07763 475442 neu jason@ adampartridge.co.uk. I gael gwybodaeth bellach am y diwrnod Prisio, ffoniwch 01824 704774.

Digwyddiadau

Creu’r Cysylltiadau

4 – 17 Medi

Bydd Canolfan Grefft Rhuthun mewn partneriaeth â Helfa Gelf yn cyflwyno 2 o artistiaid/wneuthurwyr preswyl y mis Medi hwn

– Preswyliad Rhif. 1: 4 – 10 Medi
– Preswyliad Rhif. 2: 11 – 17 Medi

Yn y Gofod Addysg, gyda digwyddiadau cysylltiedig, galw-heibio a gweithgareddau i bawb.

Gweler gwefan Helfa Gelf i gael manylion y broses o ymgeisio: www.helfagelf.co.uk

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.

Gweithdy

Ffrâm Fflora â’r artist

weiren Helaina Sharpley Gwener 11 Awst 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm Am ddim. Sesiwn galw heibio ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Gydag ysbrydoliaeth o’r arddangosfa Fflora, cewch greu darn wal bychan o weiren i’w hongian ar wal i fynd adref efo chi, gan ddefnyddio weiren, gleiniau a botymau.