Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdai

Gweithdy Rhyngblanedol

Gweithdai 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Yn addas ar gyfer pob oed. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn

Galwch heibio ar unrhyw adeg a rhowch gynnig arni!

I baratoi ar gyfer seremoni’r flwyddyn, mae angen cymorth gan bobl gyffredin o bob  oed i roi’r cyffyrddiadau olaf at ei gilydd ar  gyfer y digwyddiad sydd ar ddod.

Mae ar y cerbyd rhyfel brenhinol rhyngblanedol angen gweddnewidiad, nid yw cwt y wisg wedi’i orffen ac mae’r goron wedi colli’i gemau!!

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdy galw heibio glitsi, stomplyd, i wneud i’n diwrnod brenhinol befrio!

Gweithdai

Portffolio – bloc 1: Tom Hanson

Cerfio pren – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED Dydd Llun 30 & Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 11.00am – 4.00pm Mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50.

Bydd Tom Hanson yn gweithio o’i gartref yng Ngogledd Cymru, bydd yn rhoi arddangosiadau cerfio pren a gwneud ffyn ac yn cynnal cyrsiau cerfio pren yn rheolaidd. Mae ei hoffter o gefn gwlad a’i thrigolion yn dod yn fyw mewn pren gan ddefnyddio offer traddodiadol a chyfoes.

Y gweithdy – Yn y gweithdy deuddydd hwn fe dreulir y diwrnod cyntaf yn dysgu sut i ddefnyddio’n ddiogel yr offer a’r cyfarpar sy’n angenrheidiol, cyn y dangosir sut i drosglwyddo dyluniadau i bren. Y cam nesaf yw dysgu sut i wneud marciau yn y pren a cherfio i mewn iddo. Fe dreulir yr ail ddiwrnod yn defnyddio’r sgiliau a ddysgwyd i greu eich deilen bren gerfiedig eich hun i fynd adref efo chi.

Gweithdai

YN NEWYDD Blasu Portffolio – AR GYFER Y RHAI 11–14 OED

1 – 29 Awst  11.00am – 4.00pm Gallwch ddewis a dethol rhwng 3 bloc; mae pob bloc 1-diwrnod yn £10 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (3 gweithdy) am £25.

Eleni, yn ychwanegiad newydd i’n rhaglen Portffolio, rydyn ni’n cynnig gweithdai Blasu 1-diwrnod gyda gwneuthurwyr proffesiynol ar gyfer pobl ifanc 11–14 oed.

Gan ein bod yn dathlu ein 10fed pen-blwydd ers yr ail-lansio yr haf hwn, bydd themâu gweithdai Portffolio’n seiliedig ar sioeau blaenorol i ddathlu’r 100 a mwy o arddangosfeydd rydyn ni wedi’u dangos yn ystod y 10 mlynedd diwethaf yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Bloc 1: Rachel Coleman – Artist tecstilau a dylunydd
Gweithdy: Cerfl uniaeth 3 dimensiwn yn seiliedig ar yr arddangosfa ‘Gwên’.
Dydd Mercher 1 Awst, 11.00am – 4.00pm

Bloc 2: Olivia Brown – Seramegydd
Gweithdy: Serameg yn seiliedig ar arddangosfa ‘Palas Troed-Rolio Reggie’.
Dydd Mercher 15 Awst, 11.00am – 4.00pm

Bloc 3: Fiona Wilson – Gwneuthurwr Printiau
Gweithdy: Gwneud printiau’n seiliedig ar arddangosfa ‘W sydd am Bapur Wal’.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

 

Gweithdai

Clwb Crefft – Wythnos 1

Dydd Iau 2 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. I blant 5–11 oed (Cynradd)

Gwên â’r artist tecstilau a’r dylunydd Rachel Coleman

Gan ddefnyddio defnyddiau hapgael fel broc, ffabrig a thestun byddwch yn rhoi cynnig ar bwytho, gwehyddu a lapio i greu eich pyped eich hun â chymeriad sy’n gwneud iddyn nhw wenu.

Ffoniwch i neilltuo lle – lleoedd cyfyngedig ar gael. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdai

Gwên – Nerys Jones ac Eleri Jones

Gwener 3 a Sadwrn 4 Awst 1.30pm – 4.00pm AM DDIM Galwch heibio ar unrhyw adeg a rhowch gynnig arni!

Mae arnon ni i gyd angen ychydig o hwyl a llonder yn ein bywydau dyddiol ac fe gawn ni hynny fesul bwcedaid gyda’r gweithdy Gwên ysbrydoledig hwn. Beth am ddod i ymuno ag Eleri a Nerys a gwneud cymeriad awtomata digri allan o ddefnyddiau cyffredin neu greu morlun 3D gyda chychod a chreaduriaid y môr? Ahoi!

Mae’r gweithdy hwn yn sicr o beri gwên neu ddwy.

Gweithdai

Clwb Crefft – Wythnos 2

Thursday 9 August Dydd Iau 9 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. I blant 5–11 oed (Cynradd)

Byd Gwych Rodney Peppé â’r artists Mai Thomas a Luned Rhys Parri

Ym myd rhyfeddol Rodney Peppé gall unrhyw beth ddigwydd. Yn y gweithdy hwn byddwch yn rhoi rhwydd hynt i’ch dychymyg. O beiriannau hedfan i dai pen coeden, mae unrhyw beth yn bosib! Ymunwch â Luned a Mai a datblygu eich cread unigryw eich hun o eitemau’r cartref a defnyddiau eildro.

Ffoniwch i neilltuo lle – lleoedd cyfyngedig ar gael. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Workshops

Byd Gwych Rodney Peppé –

Mai Thomas a Luned Rhys Parri Dydd Gwener 10 a Dydd Sadwrn 11 Awst 1.30pm – 4.00pm AM DDIM Galwch heibio ar unrhyw adeg a rhowch gynnig arni!

Ymunwch â ni a chael eich ysbrydoli gan Byd Gwych Rodney Peppé. Yn y gweithdy hwn bydd Luned a Mai yn eich helpu i droi eitemau tŷ syml yn greadigaethau digrif a fydd yn sicr o wneud i chi ac eraill wenu!

Gweithdai

Portffolio – bloc 2: Jennifer Barker, Brian Duffy

& Verity Pulford – Gwydr – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED 13 & 14 Awst 11.00am – 4.00pm Mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50

Jennifer Barker & Brian Duffy Dydd – Llun 13 Awst
10.00am – Codi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.
11.00am – 4.00pm – Gweithdy ym Mhrifysgol Glyndŵr.
5.00pm – Cyrraedd yn ôl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.
Fe ddarperir cludiant o Ganolfan Grefft Rhuthun i Brifysgol Glyndŵr.

Mae Jennifer Barker yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gelf Prifysgol Glyndŵr ac yn arbenigo mewn gwydr. Mae’n fedrus yn gweithio gwydr gwaith odyn a chymwysiadau gwydr oer pensaernïol. Mae ganddi Fusnes Gwydr Pensaernïol llwyddiannus yng nghanol Dinas Lerpwl.

Mae Brian Duffy â BA ac MA yn y Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes ac fe dreuliodd ddeng mlynedd ar hugain yn y diwydiant gwydr yn cynhyrchu comisiynau pensaernïol mawr ochr-yn-ochr â dysgu. Mae Brian â diddordeb brwd mewn dylunio gerddi gan greu cerfluniau llwyddiannus ar gyfer gerddi sioe’r RHS a Sioe Flodau Chelsea, Hampton Court a Sioe Flodau Tatton ymysg eraill.

Y gweithdy – Yn sesiwn gyntaf y gweithdy gwydr ym Mhrifysgol Glyndŵr bydd y myfyrwyr yn gallu creu set o ‘coasters’ gwydr gan ddefnyddio eu dyluniadau eu hunain. Fe ysgythrir y dyluniad ar wydr gan ddefnyddio’r dull sgwrio â thywod. Yn yr ail sesiwn byddwn yn arlunio ‘sgraffito’ ar wydr ffenestri ac eto’n defnyddio chwythu tywod i ysgythru’r delwedd i mewn i’r panel gwydr. Fe ychwanegir staen arian i greu elfennau tonyddol cyn i’r darnau gael eu tanio yn yr odyn wydr.

Verity Pulford Dydd – Mawrth 14 Awst
11.00am – 4.00pm yng Canolfan Grefft Rhuthun.

Mae Verity Pulford yn Artist Gwydr yng Ngogledd Cymru. Bydd yn creu darnau wal, llestri ymarferol, comisiynau celfyddyd bensaernïol a chyhoeddus gan ddefnyddio toddi, sgwrio â thywod, paentio â llaw ac ysgythru.

Y gweithdy –  Yn y gweithdy hwn, yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, bydd myfyrwyr yn edrych ar waith Andrew Logan a’i ddefnydd o batrwm a bydd hynny’n yn arwain at edrych ar fandalâu, eu ffurfiau a’u hystyron. Bydd myfyrwyr yn dylunio ac yn gwneud mandalâu gwydr wedi’u paentio â llaw gan ddefnyddio paentiau lliw a ffrit. Yna fe eir â’r gwaith a grëwyd yn ôl i’w stiwdio a’i danio gan Verity.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdai

Clwb Crefft – Wythnos 3

Dydd Iau 16 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. I blant 5–11 oed (Cynradd)

Palas Troed-Rolio Reggie â’r seramegydd Olivia Brown

Creu ci bychan wedi’i gerflunio o glai.

Byddwch yn dechrau’r gweithdy â llun o gi. Yna fe ewch ymlaen i ddysgu sut i gerflunio mewn clai drwy gipio cymeriad ac edrychiad eich ci gan ddefnyddio modelu syml. Mae gennych gyfle hefyd i wneud cwt i gadw’r ci ynddo unwaith y bydd wedi’i ffwrndanio.

Yna fe eir â’r gwaith i gael ei danio a’i ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun nes ymlaen.

Ffoniwch i neilltuo lle – lleoedd cyfyngedig ar gael. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn. 

Gweithdai

Palas Troed-Rolio Reggie – Olivia Brown

a Ceri Rimmer – ‘Popeth am Gŵn’ Dydd Gwener 17 Awst 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio ar unrhyw adeg a rhowch gynnig arni!

Rydyn ni’n falch o groesawu Olivia Brown yn ôl – crëwr ein harddangosfa boblogaidd Palas Troed-Rolio Reggie, a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r artist Ceri Rimmer yn y gweithdy galw heibio hwn a fydd yn llawn hwyl. Beth am ddod draw a chreu eich ci pen clai eich hun gydag Olivia neu efallai yr hoffech wneud un allan o ddefnyddiau eildro efo Ceri.

Gweithdai

Ryan Hall a Ceri Rimmer –

‘Y Gorau yn y Sioe’ – Dewch yn llu! Dewch yn llu! Sadwrn 18 Awst 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio ar unrhyw adeg a rhowch gynnig arni!

Dewch i wneud eich ffrind pedair coes eich hun â’r artist papur Ryan Hall neu beth am eich trawsffurfio eich hunain â ‘chlustiau a chynffonau ci’ â’r artist Ceri? Unwaith y byddwch wedi gwneud eich cread cewch roi eich ‘Pooch, Chihuahua, Bulldog, Dalmatian’ (mae’r rhestr yn ddiddiwedd) i gystadlu yn ein sioe gŵn ‘Crufts’ ni’n hunain. Efallai yr enillwch chi’r ‘gorau yn y sioe’.

PEIDIWCH A CHOLLI! Bydd perfformiad sioe Crufts yn dechrau am 4.00pm

Gweithdai

Portffolio – bloc 3: Miranda Meilleur

cerfluniaeth 3 dimensiwn – AR GYFER Y RHAI 14–18 OED Dydd Llun 20 & Dydd Mawrth 21 Awst 11.00am – 4.00pm Mae pob bloc 2-ddiwrnod yn £20 neu dewch i bob un o’r 3 bloc (6 gweithdy) am £50

Mae Miranda Meilleur yn ofaint arian, yn ddyluniwr ac yn artist sy’n gweithio â metelau gwerthfawr a metelau cyffredin – copr ac arian yn anad dim. Bydd yn dylunio ac yn gwneud darnau cerfluniol ar raddfa fechan, llwyau a llestri sy’n swyddogaethol a heb fod yn swyddogaethol. Bydd Miranda’n ymgorffori manylion yn ei gwaith drwy ddefnyddio dulliau ysgathru ag asid, lle bydd yr asid yn bwyta i mewn i’r metel i greu delwedd.

Y gweithdy – Yn ystod y gweithdy byddwn yn archwilio dulliau a phrosesau i greu ffurfiau tri-dimensiwn gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau fel papur a phlastig. Byddwn yn creu gwrthrychau cerfluniol ac ymarferol ar raddfa fechan ac ar raddfa fawr, wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfeydd yn yr oriel a ffurfiau organig.

I gael manylion ar sut i neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774.

Gweithdai

Clwb Crefft – Wythnos 4

Dydd Iau 23 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. I blant 5–11 oed (Cynradd)

Laura Ellen Bacon gyda’r artist Ceri Wright

Yn y gweithdy hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan ddarn Laura Ellen Bacon Llif, bydd Ceri’n eich tywys drwy’r gelfyddyd o drin. Gan ddefnyddio balŵn a gwahanol ddefnyddiau eraill byddwch yn creu eich cerflun effaith helyg eich hun. Paratowch ar gyfer gwneud ymarferol â llaw a bysedd gliw gludiog yn y gweithdy hwn.

Ffoniwch i neilltuo lle – lleoedd cyfyngedig ar gael. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdai

Laura Ellen Bacon – Llif

Louise Tucker – ‘Goresgyniad gwehyddu’ Gwener 24 Awst: 1.30pm – 3.30pm Sadwrn 25 Awst: 10.30am – 12.30pm a 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio ar unrhyw adeg a rhowch gynnig arni!

Dewch i ymuno â’r artist Louise Tucker a’i helpu i greu cyfres o ffurfiau wedi’u gwehyddu yng nghwrt y Ganolfan Grefft. Gan ddefnyddio cymysgedd o ffabrigau, edafedd a phlastigau eildro gwyliwch wrth i’r gosodwaith dyfu a dod i’w siâp yn ystod y ddau ddiwrnod – gan feddiannu’r cwrt.

Gweithdai

Clwb Crefft – Wythnos 5

Dydd Iau 30 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. I blant 5–11 oed (Cynradd)

W sydd am Bapur Wal â’r gwneuthurwr printiau Fiona Wilson

Yn y gweithdy hwn fe’ch cyflwynir i’r offer a’r defnyddiau sydd eu hangen i greu delwedd print sgrin. Gan ddefnyddio’r sgriniau a ddarperir byddwch yn sgrin-brintio cymeriadau lliwgar ar gerdyn a phapur ac yna gellir eu troi’n ffigwr cardfwrdd ‘pop-up’ 3D a fydd yn sefyll i fyny ar ei ben ei hun. Fe gewch hefyd gyfle
i greu print du a gwyn ar bapur a gallwch fynd ag o efo chi i’w liwio gartref.

Ffoniwch i neilltuo lle – lleoedd cyfyngedig ar gael. Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdai

A yw’n Bren? – Thomas Hanson –

Cerfio Pren Sadwrn 1 Medi 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Digwyddiad AM DDIM archebwch eich lle (mae lleoedd yn gyfyngedig)

Fu arnoch chi awydd cerfio rhywbeth mewn pren o gwbl ond yn ansicr ym mhle i ddechrau neu a oes gennych chi’r offer priodol i wneud? Bydd y gweithdy cerfio rhagarweiniol hwn â’r cerfiwr pren lleol, Tom, yn dangos i chi wrth iddo eich tywys drwy’r broses cam wrth gam gydag offer a chyfarpar cerfio arbenigol.

Yn addas i bobol ifanc 14 oed a hŷn yn cynnwys oedolion (lefel dechreuwyr).

Preswyliadau’r

Preswyliadau’r Helfa Gelf drwy gydol

mis Medi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun dydd Iau 6 – dydd Sul 30 Medi

Bydd Canolfan Grefft Rhuthun, mewn partneriaeth â’r Helfa Gelf yn cyflwyno gwneuthurwyr a chrefftwyr preswyl yn ystod mis Medi 2018.

Hoffech chi ymwneud â’r Helfa Gelf eleni?

Helfa Gelf yw’r digwyddiad stiwdio agored mwyaf yng Nghymru ac maen nhw’n awr yn recriwtio artistiaid ar gyfer eu trydedd flwyddyn ar ddeg! Ydych chi’n artist sy’n byw yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu Wrecsam? Yna mae yna ddigonedd o gyfleoedd cyffrous yn eich aros, yn cynnwys Rhaglenni Preswyl Canolfan Grefft Rhuthun ym Medi 2018 fel y’u nodir isod.

Preswyliadau Helfa Gelf yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Cyfle galwad agored ar gyfer gwneuthurwyr a chrefftwyr yng Ngogledd Cymru. Rydyn ni, mewn partneriaeth â Helfa Gelf, yn chwilio am wneuthurwyr i gyfranogi yn y ddwy raglen breswyl sydd gennym ni’r mis Medi hwn. Bydd pob gwneuthurwr preswyl â’u gofod stiwdio eu hunain (stiwdio 2) i wneud ac arddangos eu gwaith drwy gydol y rhaglen breswyl (12 diwrnod i gyd).

(Dylech fod yn ymwybodol fod hwn yn ofod heb oruchwyliaeth ac na fydd Canolfan Grefft Rhuthun yn atebol am unrhyw ddifrod na cholledion yn ystod eich cyfnod preswyl os na fyddwch chi’n bresennol tra bo’r gofod ar agor i’r cyhoedd).

Bydd angen i raglen breswyl 2018 ymwneud â’n rhaglen ymgysylltu gyfredol o’r enw ‘Mae Crefft yn Cyfri’ – a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yr haf hwn, wrth i ni ddathlu ein degfed pen-blwydd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun, fe hoffem i elfen o’r preswyliad eleni fod yn seiliedig ar un neu fwy o’n sioeau blaenorol i ddathlu’r 100 a mwy o arddangosfeydd a gynhaliwyd gennym ni yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf yn y Ganolfan. Oeddech chi’n hynod hoff o sioe serameg arbennig? Oeddech chi’n rhyfeddu at Emwaith, Pren neu Wydr? Gallai eich arddangosfa ddewisol ymwneud â’ch arfer chi eich hun – yn rhannu’r un deunydd, yr un broses a/neu themâu.

Helpwch ni i ddathlu blwyddyn ein pen-blwydd ac amlinellwch eich syniad/prosiect arfaethedig ar gyfer thema preswyliad eleni yn y cais (manylion llawn ar y ffordd i ymgeisio isod).

Preswyliad 1: fe’i cynhelir o ddydd Iau 6ed – dydd Llun 17eg o Fedi 2018
Preswyliad 2: fe’i cynhelir o ddydd Mercher 19eg – dydd Sul 30ain o Fedi 2018

Yn ystod cyfnod y preswyliad bydd yn ofynnol i chi ddylunio a chyflenwi’r elfennau canlynol ar ddau benwythnos yr Helfa Gelf ac fe hyrwyddir y rhain yn rhaglen ymgysylltu Canolfan Grefft Rhuthun.

– Profiad ‘stiwdio agored’ ar y dydd Gwener a’r dydd Sul lle gall ymwelwyr alw i mewn a gweld y crefftwr yn gweithio.

– Rhyw fath o sesiwn gyfranogi ymarferol (sesiwn galw heibio) ar y ddau ddydd Sadwrn.

Y Ffi – Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn ffi o £400 am y preswyliad (mae’r ffi yn cynnwys dyfeisio a chyflenwi’r sesiynau cyfranogi a’r defnyddiau)

Sut i – E-bostiwch amlinelliad byr o’ch prosiect arfaethedig (uchafswm o 300 o eiriau), datganiad artist, CV a 3 delwedd o’ch gwaith at Rachel Rosen, Cydlynydd Prosiect Helfa Gelf, ar e-bost rachel@helfagelf.co.uk

Y terfyn amser i ymgeisio yw 5.00pm dydd Gwener, Gorffennaf 6ed 2018.

Sylwch: Bydd angen i chi ymuno â’r Helfa Gelf / Art Trail er mwyn gallu cyfranogi yn rhaglen Preswyliad Helfa Gelf Canolfan Grefft Rhuthun.

Os hoffech chi wneud cais ar gyfer y preswyliadau hyn, dyw hi ddim yn rhy hwyr i newid dyddiadau eich stiwdio agored er mwyn sicrhau nad yw’r ddau ddigwyddiad yn gwrthdaro â’i gilydd – ond fe ddylech chi wneud hynny cyn gynted ā phosib.

 

Gweithdy

Drysau Agored 2018 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Gwnewch eich marc ar dref Rhuthun â Christine Mills

Sadwrn 8 Medi –
Sesiwn 1: 10.00am – 12.00pm Sesiwn 2: 1.30pm – 3.30pm

Sul 9 Medi –
Sesiwn 1: 10.00am – 12.00pm Sesiwn 2: 1.30pm – 3.30pm
Mae lleoedd yn brin (15 fan bellaf ar gyfer pob sesiwn)

Yn rhan o’n digwyddiad Drysau Agored eleni dewch i ymuno â’r artist Christine Mills am gyfres o sesiynau arlunio anffurfiol yn rhan o’r prosiect Creu ar y Cyd. Fe aiff Christine â chi ar daith arlunio o gwmpas tref Rhuthun lle byddwch yn darganfod adeiladau hanesyddol cyfoethog tref Rhuthun fel canolbwynt ar gyfer eich llun. Byddwn yn cyfarfod yn y Ganolfan Grefft ac yn cerdded i’r dref. Darperir y defnyddiau i gyd, nid oes angen unrhyw brofiad o gelf dim ond parodrwydd i gyfranogi.

Bydd yr artist yn annog cyfranogwyr i arlunio eu hamgylchoedd yn llyfrau bras comunol y prosiect. Drwy gydol y prosiect bydd yr holl luniau fydd wedi’u rhoi yn y llyfrau bras comunol yn cael eu sganio a’u lanlwytho i fap digidol newydd drwy’r wefan Creu ar y Cyd ac yna fe’u dangosir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn nhymor yr hydref.

I gael mwy o wybodaeth am Creu ar y Cyd ewch i www.drawntogether.wales

Yn addas ar gyfer pob oed, mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o. I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.

 

ffoto: Cordelia Wheedon – cyfres ffotograffiaeth, Rhuthun Gudd, Café R

Gweithdy

Chwarae Anniben – ar gyfer rheini a phlant bach

gyda’r artistiaid Emma-Jayne Holmes a Donna Jones Mae’r sesiynau i gyd AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn brin

Dyddiadau newydd ar gyfer tymor yr hydref:
Dydd Mercher 12 Medi
Dydd Mercher 3 Hydref
Dydd Mercher 7 Tachwedd
Dydd Mercher 5 Rhagfyr

10.00am – 11.30am

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd presennol ac yna’r ystafell addysg.

Sesiynau cyfeillgar ac ymlaciol gyda thema wahanol i’w harchwilio bob mis.

Fe ariennir sesiynau Chwarae Anniben y tymor hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

Gweithdai

Gweithdy undydd gydag Eleri Mills

Gwneud Marciau a Thirlun Sadwrn 15 neu Sul 16 Medi 2018 10.30am – 4.30pm £60 yn cynnwys cinio ysgafn

Yn adnabyddus am ei dehongliadau tirwedd ystumiol a hudol, bydd y gweithdy poblogaidd hwn yn dechrau â syniadau syml o wneud marciau ar bapur. Drwy gydol y dydd bydd Eleri’n eich ysbrydoli ac yn eich tywys i ddehongli’r darluniadau hyn mewn defnyddiau ac edeifion.

Fe ddarperir defnyddiau sylfaenol, ond byddem yn awgrymu i chi ddod â’r canlynol i atodi’r rhain:

– Cas pensiliau (pensiliau, hogwr, brwshys paent etc.)

– Cit gwnïo (gwahanol nodwyddau, pinnau, siswrn etc.)

– Amrywiaeth o edeifion o wyn i ddu (ni ddylid cynnwys lliwiau) ac i fod mor amrywiol ag sydd bosib h.y. gallai gynnwys plastig, weiren etc.

– Defnyddiau amrywiol (ni ddylid cynnwys lliwiau) e.e. calico, organdi, mwslin, polythen etc.

– Brwshis paent.

– Hen ddillad / ffedog.

Yn addas i bawb, lleoedd prin ar gael. Ffoniwch i neilltuo lle.

Gweithdai

Blas ar Grefft Rhaglen

ar gyfer pobl sy’n 60+ 28 Medi – 26 Hydref 2018 1.00pm – 3.00pm

Dewch i ymuno â ni am ryw ddwyawr ar brynhawn Gwener (1.00pm – 3.00pm) drwy gydol Medi a Hydref. £12.50 y sesiwn (darperir y defnyddiau i gyd) neu bwciwch y cwrs cyfan (5 sesiwn i gyd) â disgownt, am £50.00

Cynigir ystod eang o weithgareddau gwneud crefftau ymarferol gyda gwahanol wneuthurwyr, a phaned dda o de neu goffi (a bisgedi) i roi hwb i chi!

Eleni fe ysbrydolir y sesiynau gan ein rhaglen Mae Crefft yn Cyfri sy’n dathlu 10 mlynedd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun. Byddwn yn archwilio’r deg o ddefnyddiau/themâu traddodiadol cyntaf sy’n gysylltiedig â phenblwyddi – o bapur, drwodd i ledr a chopr i siwgr. Bydd y rhain yn sesiynau sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o’r celfyddydau – dim ond parodrwydd i gymryd rhan!

Cewch gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Ymunwch â ni am ddim ond un neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi.

DEWISLEN NEWYDD AR GYFER HYDREF 2018:
Wythnos 1: Miranda Meilleur
Gwener 28 Medi ‘Efydd’

Wythnos 2: Simeon Jones
Gwener 5 Hydref ‘Lledr’

Wythnos 3: Mai Thomas
Gwener 12 Hydref ‘Papur: Cipio bywyd drwy’r tymhorau’

Wythnos 4: Liz Ellis
Gwener 19 Hydref ‘Crochenwaith’

Wythnos 5: Alison Curtis
Gwener 26 Hydref ‘Celfyddyd Siwgr’

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.

Fe ariennir y tymor hwn o weithdai Blas ar Grefft gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

Workshop

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Kate Barlow –

Dosbarth Meistr Undydd i Oedolion – Brodwaith Sadwrn 27 Hydref 10.30am – 4.30pm £55 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Ffoniwch i neilltuo lle Mae’r dosbarth meistr brodwaith hwn yn addas ar gyfer y rheiny y mae brodwaith yn newydd iddyn nhw a’r rheiny y mae eu sgiliau pwytho fymryn yn rhydlyd. Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu nifer o bwythau gwaith brodio’n cynnwys pwyth satin, pwyth cadwyn, olwynion chwipio a chlymau Ffrengig.

Fe ddarperir y defnyddiau a’r cyfarpar i gyd.

Gweithdy

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Hyfryd amherffaith

Gweithdy Undydd Tecstilau Boro â Zoë Hillyard Sadwrn 10 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £55 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Gweithdy ar gyfer y rheiny sy’n hoff o arwynebau a gwrthrychau sydd â hanes.

Wedi eich ysbrydoli gan draddodiadau tecstilau Boro yng Ngogledd Japan byddwch yn archwilio creu arwynebau deniadol ac unigryw drwy ail-weithio defnyddiau sydd ag ystyr ac atgofion personol i chi.

Gallech ddewis clytio’n hardd ran o eiddo sydd â nam erbyn hyn, neu ddim ond cyfuno ystod o ddefnyddiau sentimental i wneud arwyneb sy’n gyfoethog o hanes ac atgofion y gellid ei fframio. Fe allech fod eisiau i’ch darn fod yn fflat, neu wneud iddo fabwysiadu ffurf – gallem archwilio hynny!

Bydd y gweithdy hefyd yn gyfle i rannu’r straeon a’r cysylltiadau sy’n gysylltiedig â’r defnyddiau a’r gwrthrychau y byddwch wedi dod â nhw’r diwrnod hwnnw.

Gweithdai

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Laura Thomas –

‘Edeifion’ Gwehyddu Dosbarth Meistr gwehyddu deuddydd Sadwrn 24 a Sul 25 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Yn ystod y gweithdy fe anogir cyfranogwyr i wehyddu cymaint o samplau ag sydd bosib, yna gellid prosesu llawer o’r rhain ymhellach ac archwilio dulliau gorffennu fel devoré, ffoilio, toddi, plethu, llosgi etc. Fe anogir gwehyddion i archwilio syniadau ac egwyddorion fydd heb eu llesteirio gan ataliaeth ymarferoldeb. Bydd y gwerthusiad terfynol yn cynnwys trafodaeth ynglyˆn â’r ffordd y gellid datblygu rhai syniadau ymhellach.

Gweithdy sydd wedi’i anelu at wehyddion canolraddol/profiadol ac wedi’i ddylunio i annog cyfranogwyr i dorri rheolau gwehyddu a’u gwthio eu hunain y tu allan i’w mannau cysurus.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.