Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Sgwrs

Sgyrsiau Simon Carroll

a Thrafodaeth Banel 22 Mawrth 2.00pm – 4.30pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Alun Graves, Walter Keeler ac Alex McErlain yn trafod Simon Carroll fel seramegydd blaenllaw a’i lestri deinamig, ecsentrig a heriol.

Alun Graves – Uwch Guradur, Serameg a Gwydr yn y V&A. Bydd sgwrs Alun Graves yn canolbwyntio ar ei ymchwil o waith Simon a’r ffordd y cafodd yr arddangosfa ‘Crochenydd Mynegiadol’ a welwyd gyntaf yn Amgueddfa Victoria & Albert yn 2014, ei churadu a’i datblygu.

Walter Keeler – Crochenydd. Bydd Walter Keeler yn siarad am ei brofiad o Simon fel myfyriwr ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste, a’u cyfeillgarwch dilynol a’u trafodaethau creadigol drwy gydol gyrfa Simon.

Alex McErlain – Crochenydd, ysgrifennwr, darlithydd.‘Dim ond crochenwaith ydi o’ gwaith Simon Carroll yng nghyd-destun Seramegau Cyfoes.

Disgrifiodd Simon Carroll ei waith fel ‘dim ond crochenwaith’ ond mae llawer o bobl eraill yn teimlo fod iddo arwyddocâd sydd ymhell y tu hwnt i’r disgrifiad syml yma. Mae ei waith wedi ei gymharu â llawer o feysydd ymarfer gwahanol yn amrywio o fynegiadaeth haniaethol i gelfyddyd gwerin. Bydd Alex McErlain yn archwilio rhai o’r syniadau a godir gan y disgrifiadau hyn wrth ganolbwyntio ar rai ffurfiau penodedig y bu Carroll yn gweithio arnyn nhw.

WEDI DOD I BEN