Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Simeon Jones: Beth am roi cynnig ar

wend eich llyfr miniatur eich hun? 3, 10, 17 a’r 24 o Fedi 1.30pm–3.30pm Gweithdy Crefft AM DDIM

Fe wnaiff Simone ddangos i chi sut i wneud llyfr miniatur y gallwch ei wneud eto gartref.

Lleoedd cyfyngedig (8 ym mhob dosbarth). Mae bwcio’n hanfodol – dylech fwcio ymlaen llaw i osgoi siom.

Yn addas i oedolion a phlant 12 a hyn (mae’r holl ddefnyddiau’n gynwysedig)

WEDI DOD I BEN

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23