Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Simeon Jones

Dosbarth Meistr Rhwymo Llyfrau 21 a 22 Ebrill 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn

Ar y cwrs deuddydd dwys yma bydd cyfranogwyr yn gwneud llyfr nodiadau lledr chwarter (meingefn lledr ac estyll papur brith).

Fe aiff Simeon â chi fesul cam drwy’r broses o wneud bloc y testun, plygu a gwnïo’r adrannau â llaw ar dapiau, i wasgu eich llyfr ar y diwedd.

Bydd yn benwythnos llawn o ymdrech greadigol ac fe ewch adref â sgiliau newydd a llyfr newydd.

Cwrs lefel canolraddol yw hwn ac mae’n gofyn am lefel resymol o sgiliau llaw, (byddai o fantais i chi fod wedi cyfranogi’n flaenorol mewn cwrs rhwymo llyfrau) ac felly nid yw’n addas ar gyfer cyfranogwyr iau. Mae cost y cwrs yn cynnwys plygell asgwrn a chyllell blicio. Pan fyddwch yn bwcio nodwch a ydych chi’n llawdde neu’n llawchwith gan fod y cyllyll yn sbesiffig.

WEDI DOD I BEN