Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Simeon Jones Rhwymwr-ddylunydd llyfrau: Beth am roi

cynnig ar wneud eich llyfr miniatur eich hun? 5 & 19 Dachwedd 1.30pm–3.30pm Gweithdy Crefft AM DDIM

Fe wnaiff Simone ddangos i chi sut i wneud llyfr miniatur y gallwch ei wneud eto gartref.

Lleoedd cyfyngedig (8 ym mhob dosbarth). Mae bwcio’n hanfodol – dylech fwcio ymlaen llaw i osgoi siom.

Yn addas i oedolion a phlant 12 a hyn (mae’r holl ddefnyddiau’n gynwysedig)

WEDI DOD I BEN