Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Stori Artist 1: Seán Vicary

4 – 7 Awst Cynhelir POB gweithdy o 1.00pm – 4.00pm Dim angen bwcio, mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o

Mae Seán Vicary yn artist sy’n byw yng Ngorllewin Cymru ac mae’n gweithio gydag animeiddiad, mae ei ffilmiau wedi’u darlledu yn y Deyrnas Unedig a’u harddangos rownd y byd. Mae ei arfer yn archwilio ein perthynas â’r byd ‘naturiol’, yn ymchwilio cysylltiadau rhwng agweddau goddrychol, gwyddonol a chymdeithasol lle a thirwedd; yn enwedig y rheiny sy’n aneglur neu’n gudd.

Yn ystod y 4-diwrnod beth am ddod i greu eich dolenni byw eich hun i’w defnyddio o fewn eich Soetrop eich hun wrth i ni archwilio thema ‘olwyn bywyd’ wahanol bob dydd.

Gweithdai:
Olwyn Bywyd: Môr Dydd Iau 4 Awst
Olwyn Bywyd: Tir Dydd Gwener 5 Awst
Olwyn Bywyd: Awyr Dydd Sadwrn 6 Awst
Olwyn Bywyd: Breuddwydion Dydd Sul 7 Awst

Cynhelir POB gweithdy o 1.00pm – 4.00pm
Dim angen bwcio, mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o

WEDI DOD I BEN