Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Stori Artist 3: Rachael Howard

Clwb Crefftau i blant 5 – 11 oed 18 Awst 10.30am – 12.30pm & 1.30pm – 3.30pm £5 galwch i fwcio lle. Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o

Cewch hwyl yn gwneud eich pâr eich hun o fotymau wedi’u gorchuddio â ffabrig gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau’n cynnwys printiau carbon, creons ffabrig a phwytho â llaw.

Mae yna gyfaredd arbennig i Rachael mewn arlunio, pobl yn arbennig, a sylwi ar eu hosgo, eu hedrychiad a’u symudiadau mewn brasluniau digymell – astudiaethau digrif yn aml o ymddygiad dynol. Fe drosir y darluniau hyn yn ddelweddau tecstil, graffig – motifau sydd wedi’u saernïo’n hardd a’u gweithio’n fanwl. Mae’n mynegi digwyddiadau drwy arlunio, ffabrigau a phwyth, defnyddio delwedd, testun a gwrthrych i adrodd straeon y cyffredin – hunangofiannol yn aml.

WEDI DOD I BEN