Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Straeon mewn pwythau â Jessie Chorley

Gweithdy undydd  19 & 20 Hydref 10.30am – 4.30pm £85 sy’n cynnwys cinio ysgafn 

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar ddyluniadau brodwaith Jessie sydd wedi’u gwneud â llaw ac sy’n ymgorffori llythreniad wedi’i frodio a dulliau appliqué.

Bydd y gweithdy hwn yn dechrau â sgwrs ac arddangosiadau syml gan Jessie ynglŷn â’r ffordd o ddechrau eich straeon chi eich hun wedi’u brodio mewn pwythau. Yna fe aiff Jessie yn ei blaen i’ch cyfarwyddo chi fel grŵp ac yn unigol, wrth iddi eich helpu i greu eich stori eich hun yn ei harddull llofnod hi o bwythau ac appliqué.

Byddwch yn gweithio ar ffabrig llin naturiol fel sylfaen, ac yn gadael i’ch stori ddatblygu arnyn nhw ac ynddyn nhw. Bydd Jessie’n dangos i chi ei hoff ddulliau pwytho, yn cynnwys ei harddull llofnod sef pwythau gorwedd, rhedeg, pwythau conyn a phwythau ôl ac appliqué syml wedi’i droi â nodwydd i greu eich straeon a’ch delweddau pwythog eich hun yn eich brethyn sail ac arno.

Mae rhywfaint o sgiliau gwnïo sylfaenol yn hanfodol ar gyfer y gweithdy hwn.

WEDI DOD I BEN