Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Ynghylch Teuluoedd

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o sesiynau a digwyddiadau cyffrous a chreadigol i blant a’u teuluoedd fwynhau gydol y flwyddyn. Mae ein rhestr gyfredol o ddigwyddiadau â manylion yr hyn a gynigir ar hyn o bryd.

Clwb Crefft 5–11 oed: Beth am ddod draw i’n Clwb Crefft i blant 5 –11 oed lle byddwch yn archwilio a darganfod gwaith crefft cyffrous a gweithio ochr yn ochr â’n tîm talentog o artistiaid/gwneuthurwyr.

Ddosbarthiadau-meistr 11–14 oed: Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o Ddosbarthiadau-meistr a gweithdai ar gyfer pobl ifanc 11–14 oed, yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid/gwneuthurwyr proffesiynol i annog a datblygu creadigrwydd artistiaid ifanc. Yn ystod y sesiynau hyn byddant yn rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno technegau newydd a thrafod syniadau newydd tuag at ddatblygu eich arfer artistig eich hun.

Hwyl i’r Teulu: Beth am sbarduno eich creadigrwydd yn ystod un o’n diwrnodau Hwyl i’r Teulu; rydym yn cynnig amser llawn hwyl i’r teulu cyfan wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfeydd yn yr orielau. Mae rhywbeth at ddant pawb gyda phic’a’mics o weithgareddau gydol y dydd!

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.