Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Ymatebion i’r Bwrdd Natur

Gweithdy 2 ddiwrnod gyda Dail Behennah 16 & 17 Mai 10.00am – 4.30pm £130 Cinio yn gynwysedig

Gan weithio gyda gwifren a ffoil, caiff cyfranogwyr eu hannog i weithio’n reddfol i wneud ymatebion personol i wrthrychau naturiol. Defnyddir technegau sylfaenol gwaith metel a thecstilau, heb fod angen offer nac unrhyw gyfarpar arbenigol. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o waith metel.

Diwrnod 1: Yn cychwyn gyda thro o amgylch Parc Gwledig Loggerheads gyda Archeolegydd y Sir, Fiona Gale, a Dail Behennah. Bydd y grŵp yn dychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun yn y prynhawn ac yn cael cyfle i edrych yn fanwl ar Fwrdd Natur Dail yn yr arddangosfa, gyda thrafodaeth ac ymarferion i ddilyn. Erbyn diwedd y diwrnod byddwn wedi ymgynnull ein Bwrdd Natur ein hunain i ysbrydoli’r ail ddiwrnod.

Diwrnod 2: Bydd hwn yn ddiwrnod i gyflwyno pobl i ddeunyddiau a sgiliau efallai and ydynt wedi’u defnyddio o’r blaen. Caiff cyfranogwyr eu hannog i wneud cyfres o wrthrychau bychan yn ymatebion unigol i’r Bwrdd Natur.

WEDI DOD I BEN