Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Oriel Werthu

Oriel Werthu

Yn gobeithio prynu anrheg sy’n wirioneddol unigryw? Rydyn ni’n cynnig gwaith cyfoes i’w werthu gan rai o wneuthurwyr blaenllaw’r wlad. Porwch a phrynwch o ddewis eang o emwaith, serameg, gwydr, gwaith metel, tecstilau, llyfrau a deunydd ysgrifennu. Gydag amrywiaeth eang o brisiau ar gael e.e. mygiau o £8 i fyny, clustdlysau o £10 – ac ar gyfer eitemau arbennig gellir cymryd comisiynau hefyd.

Ar agor yn ddyddiol 10.00am – 5.30pm.

Cofiwch fod Cynllun Casglu, sef cynllun prynu di-log
Cyngor Celfyddydau Cymru, ar gael ar gyfer y rhan
fwyaf o nwyddau’r oriel.

 

Reset

page 1 of 7