Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Residency Image

Helfa Gelf: Veronica Calarco

Gofod Addysg, 4 – 17 Medi

 

Prosiect Kanti (Parteong) 

Ystyr Kanti yw ‘fy ngeiriau i’ a Parteong yn golygu ‘basgedi’ mewn Kurnai, iaith Gynfrodorol sydd dan fygythiad. Yn ei gwaith bydd Veronica’n delweddu ieithoedd sydd dan fygythiad a rhai lleiafrifol drwy’r cysyniad o wlad. Mae’n gweithio â dwy iaith – Kurnai a Chymraeg.

Yn ystod y preswyliad pythefnos yng Nghanolfan Grefft Rhuthun bydd Veronica’n gweithio ar brosiect tymor hir – gwneud 1000 o fasgedi o bapur a defnyddiau eraill. Daw’r defnyddiau hyn o’i phrintiau a phrintiau a darluniau a roddwyd iddi gan artistiaid eraill. Bydd y basgedi’n dweud stori eu hanes, o foment eu creu yn y lle cyntaf fel print (neu gelfyddydwaith) drwy eu taith i’w hail-gread cyfredol a’u man gorffwys terfynol. Bydd pob basged yn cynnwys gair un ai mewn Kurnai neu yn y Gymraeg. Bydd y gwaith terfynol yn cynrychioli llinell yn y gerdd Aros Mae – ond mae’r heniaith yn y tir a natur gydweithredol iaith (bydd pob person sy’n siarad iaith yn cyfrannu tuag at ddatblygiad yr iaith honno).

Yn y diwedd bydd y basgedi’n ffurfio gwaith gosod, yn gorchuddio’r llawr â’r basgedi wedi’u trefnu i gynrychioli cyfuchlinellau’r ddaear, gan greu cynrychioliad gweledol o dirwedd ar y llawr. Bydd pob basged yn cynnwys gair un ai yn yr iaith Kurnai neu Gymraeg, wedi’i wneud o gastinau plaster. Yn rhan o’r gosodiad fe fydd yna sain hefyd. Eleni, gyda chymorth bwrsariaeth gan a-n (cylchlythyr newyddion artistiaid), mae Veronica wedi bod yn gweithio â’r artist sain Lee Berwick i greu sain – bydd rhai o’r basgedi’n cynnwys seinyddion sy’n chwarae ffeiliau sain yn cynnwys gweithiau a recordiadau o’r mythau yn yr iaith Kurnai ac yn Gymraeg.

Artist o Awstralia ac sy’n byw yng Nghymru yw Veronica Calarco. Wedi iddi gwblhau gradd mewn Gwneud Printiau a gradd Ôl-raddedig mewn Gwehyddu yn yr ‘Institute of the Arts’, Prifysgol Genedlaethol Awstralia, fe weithiodd Veronica am ddegawd fel artist cymuned yn Canberra, the Kimberleys ac Alice Springs, hyd nes iddi benderfynu, yn y diwedd, canolbwyntio ar ei harfer celf ei hun. Yn 2004, fe dreuliodd Veronica ddau fis o wyliau yng Nghymru. Canlyniad hynny oedd bron i ddegawd o fyw rhwng Cymru ac Awstralia, cyn iddi benderfynu’n derfynol setlo’n barhaol, fwy neu lai, yng Nghymru. Yn 2014 fe wnaeth Lefel A yn Gymraeg a sefydlu Stiwdio Maelor – rhaglen breswyl i artistiaid yng Nghorris, Gwynedd ac yn 2015 fe ddechreuodd ar PhD mewn gwneud printiau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

For more information please call +44 (0)1824 704774 or email: thegallery@rccentre.org.uk