Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Residency Image

Mai Thomas – Arch

24 Mawrth – 15 Mai

Stiwdio 3 a’r cwrt

Mae prosiect newydd Mai Thomas o’r enw ‘Arch’ wedi’i ysbrydoli gan y newidiadau yn yr hinsawdd rydyn ni’n eu hwynebu heddiw: llanwau’n codi, effaith dyn ar y dirwedd a chymunedau byd-eang yn eu tro.

Yn rhan o’r rhaglen yma mae Mai wedi saernïo ‘Arch’ gludadwy a fydd yn cael ei dangos yn y Ganolfan Grefft y gwanwyn hwn i’w harchwilio ochr yn ochr ag arddangosfa yn Stiwdio 3, sy’n dogfennu’r ymchwil a’r datblygiadau sy’n gefndir i’r prosiect.

Bydd yr Arch yn aros ar dir sych ac oherwydd ei chysylltiad bydd yn atgoffâd amserol. Mae’r llong gludadwy yma wedi’i chynllunio i ddarparu hafan dros dro a thrwythedig y gellir ei chludo i wahanol gymunedau er mwyn ennyn diddordeb creadigol. Mae Mai wedi gweithio mewn cydweithrediad â’r Adeiladwr Llongau Giles Thaxton, y Cerddor a’r Cyfansoddwr Dan Parry a’r Pensaer Peter St John.

Yn ystod ei phreswyliad bydd Mai’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys: Digwyddiadau Pasg i’r Teulu: Un Arch – dim anifeiliaid! dewch ar y bwrdd a’n helpu i’w llenwi â chreaduriaid bach a mawr. ‘Ark Hive’ – gwahoddiad i gyfrannu i log a rhestr gynnwys yr Arch. Beth fyddech chi’n eu rhoi yn yr arch a’u harbed rhag y llanwau sy’n codi? Fe gedwir y log hwn ar fwrdd yr Arch wrth iddi deithio i wahanol gymunedau. 

Fe ariannwyd y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

For more information please call +44 (0)1824 704774 or email: thegallery@rccentre.org.uk