Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Residency Image

Verity Pulford: Gerddi’r Meddwl

Ionawr – canol Chwefror 2024

Gofod Prosiect Cwrt B

Cydfuddiannol – Symbiosis buddiol… rhwng môr a thir, bodau dynol a’r amgylchedd naturiol, ffurfiau anifeiliaid a phlanhigion, gwneud a rhannu fy ymarfer ag eraill, perthnasoedd rhwng gwneuthurwyr, rhwng technegau castio gwydr a pate de verre.

Nod y prosiect hwn a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw gallu creu gweithiau mwy cymhleth ac uchelgeisiol yn seiliedig ar y ffurfiau planhigion yr wyf yn eu caru, gan gyfuno nodweddion anifeiliaid morol hefyd. Taith barhaus o ddysgu yn ogystal â chyfle i wneud ac arddangos gwaith newydd.

Fy ysbrydoliaeth erioed fu bywyd planhigion – planhigion cryptogamig fel cen, mwsogl, algâu, ffyngau. Ond mae gen i ddiddordeb hefyd mewn defnyddio strwythurau a gwead creaduriaid morol ac infertebratau fel draenogod y môr, sêr y môr, slefrod môr, anemonïau môr a chwrel. Byddaf yn ymchwilio ac yn cyfuno rhinweddau’r planhigion a’r organebau anifeiliaid hyn mewn gweithiau cerfluniol. Parhau â’r datblygiad o gyfuno elfennau naturiol a ddarganfuwyd a deunyddiau eraill.

Mae fy ngwaith yn ymwneud â’m cysylltiad â natur, yr ysbrydolrwydd yr wyf yn ei ganfod ynddo, yr ymdeimlad o le. Cariad at y wlad hon rydw i’n ei galw’n gartref, yr amgylcheddau naturiol rydw i wedi tyfu i fyny o’u cwmpas, wedi dewis treulio fy mywyd ochr yn ochr. Cymru a’i haelioni o harddwch, amrywiaeth a rhyfeddod.

Partneriaid:Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Canolfan Grefft Rhuthun, Studio Made, Urdd Gwneuthurwyr Cymru, Amgueddfeydd Lerpwl, Canolfan Arddangos Bluecoat Amgueddfa’r Byd- Lerpwl, Adran Gwyddorau Eigion- Prifysgol Bangor, Cyfoeth Naturiol Cymru, Fiaz Elson, Angela Thwaites.

www.veritypulford.com

CLICIWCH I EHANGU