Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Studio Featured Image

Stiwdio
 Artist

Yma yng Nghanolfan Grefft Rhuthun mae gennym ni Stiwdios Artistiaid ar-safle i’w harchwilio yn cynnwys ein cyfres Breswyl boblogaidd o ‘Straeon Artistiaid’.

Cysylltwch â’r gwneuthurwyr yn unigol i gael eu hamseroedd agor.

…………………………..

Gweithdy stiwdio/gofod adwerthu i’w rentu (oddeutu 50m2) –
ar gyfer Gwneuthurwyr ddylunwyr/Crefftwyr.

Lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth yma

Am fanylion pellach cysylltwch â:
Sion Goldsmith, Swyddog Arweiniol – Asedau a Chymunedau,
Hamdden Sir Ddinbych Cyf.
sion.goldsmith@hamddensirddinbych.co.uk
01824 712725