Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Studio Featured Image

Stiwdio
 Artist

Yma yng Nghanolfan Grefft Rhuthun mae gennym ni Stiwdios Artistiaid ar-safle i’w harchwilio yn cynnwys ein cyfres Breswyl boblogaidd o ‘Straeon Artistiaid’.

Cysylltwch â’r gwneuthurwyr yn unigol i gael eu hamseroedd agor.

…………………………..

Gweithdy stiwdio/gofod adwerthu i’w rentu (oddeutu 50m2) –
ar gyfer Gwneuthurwyr ddylunwyr/Crefftwyr.

Lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth yma

I gael manylion pellach cysylltwch â:
Rebecca Williams, Gwasanaethau Eiddo,
Cyngor Sir Ddinbych
E: rebecca.williams@denbighshire.gov.uk
F: 01824 706814