Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Studio Featured Image

Stiwdios i’w gosod

Gweithdy stiwdio/gofod adwerthu i’w rentu (oddeutu 50m2) –
ar gyfer Gwneuthurwyr ddylunwyr/Crefftwyr.

Gwagle Stiwdio sydd ar gael ar hyn o bryd: Stiwdios 4 & 6
Oddeutu 50m2 (540 tr. sg)
Rhent: £292+ taw y mis (£3,500+ taw y flwyddyn) – £6.50 y tr. sg.

Ar gael o Ionawr 2016
Lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth yma

I gael manylion pellach cysylltwch â:
Rebecca Williams, Gwasanaethau Eiddo,
Cyngor Sir Ddinbych
E: rebecca.williams@denbighshire.gov.uk
F: 01824 706814